Nyheter

Ahlsell ansluter sig till Science Based Target initiative

Som ett viktigt steg i hållbarhetsarbetet och med målsättningen att vara ledande inom klimatomställningen har Ahlsell beslutat sig för att sätta klimatmål i linje med Science Based Targets initiative (SBTi).

SBTi är en global organisation som gör det möjligt för företag att sätta ambitiösa mål för utsläppsminskningar i linje med den senaste klimatvetenskapen. Organisationen fokuserar på att få företag över hela världen att halvera sina utsläpp före 2030 och uppnå nettonoll-utsläpp senast 2050.

Genom åtagandet kommer Ahlsell att utveckla och rapportera in sina mål. Ahlsell kommer ta fram både kortsiktiga mål till 2030 samt ett långsiktigt nettonoll-mål till senast 2050. Genom att åta sig att sätta ett långsiktigt nettonoll-mål blir Ahlsell en del av UNFCCC:s Race to Zero-kampanj. De nya och mer ambitiösa målen kommer efter godkännande att ersätta Ahlsells befintliga klimatmål.

Ahlsell kan genom sina produkter och tjänster ha en positiv påverkan på de branscher bolaget servar när bidraget till fler klimatsmarta produkter och tjänster ökar över tid. Med de nya målen kommer Ahlsell att accelerera sitt arbete med att minska utsläppen i hela värdekedjan, där inköp av material och tjänster utgör den största andelen och utmaningen.

– Genom åtagandet att linjera Ahlsell med 1,5°C-målet har Ahlsell hörsammat marknadens brådskande uppmaning till klimatåtgärder inom näringslivet. Som marknadsledare måste vi ligga i framkant när det gäller att bidra till en mer hållbar värld, och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med alla våra bolag och affärspartners för att nå detta mål, säger Claes Seldeby, koncernchef för Ahlsell.

SBTi är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF).

Foto: Gerd Altmann