Nyheter

Avancerad återvinning genom tidigt samarbete: Remondis på plats på Sustainability Arena under Elmia Subcontractor

Det bubblar av innovationer inom återvinningsindustrin. Återvinningskoncernen Remondis ligger i framkant med att maximera återvinningen av material och produkter, och tar fasta på begreppet ”design for recycling”. Remondis finns på plats för att prata materialåtervinning på Sustainability Arena under Elmia Subcontractor.

Under de senaste femtio åren har utvecklingen av nya material varit snabb för att möta behovet av material med unika egenskaper och användingsområden. Genom att blanda olika material har det skapats produkter med imponerande prestanda, men det har också bidragit till utmaningar när det kommer till återvinning. Ett exempel är många plastprodukter där olika material tillsätts för att ge plasten unika egenskaper som UV-beständighet, böjlighet, styvhet eller kombinationer av dem alla. Det gör att när produkterna slängs är det otroligt svårt att återvinna dem.

– Ett samarbete redan i designfasen av produkter och vår tillgång till högteknologiska hjälpmedel öppnar upp möjligheten för cirkulära flöden – även för produkter som tidigare varit svåra att återvinna. Genom dialog med tillverkare har det skett framsteg, säger Kristoffer Nordenstaaf, kommunikations- och hållbarhetschef på Remondis Sverige.

Idag har Remondis en anläggning i Tyskland som är specialiserad på att sortera ut metaller och andra komponenter ur återvunna fordon. Förutom att anläggningen sorterar ut komponenterna mäts också metallsammansättningen kontinuerligt vilken innebär att mottagaren av det återvunna materialet vet precis vad de har när de ska göra nytt material. Detta gör det möjligt att producera ny fordonsplåt av det återvunna materialet vilket i princip varit omöjligt tidigare. Då gick materialet till andra enklare användningsområden eftersom det många gånger innehöll föroreningar som påverkar kvalitén.

Cirkulära flöden och framtiden med AI

Inom metallindustrin har en stor utmaning varit att metallerna tenderar att nerklassas efter varje användning, vilket försvårar återanvändningen av sin ursprungliga funktion. Återvinningsprocessen kräver därför mer avancerade tekniker och anpassade metoder för att se till att metallerna kan omvandlas till användbara material för nya produkter, utan att tumma på kvalitén.

Samma problem står också tillverkningen av plast inför. Trots de stora mängder plast som används idag är återvinningsgraden relativt låg. Globalt sett återvinns endast cirka 9 procent av all plast som har tillverkats. Därför blir en viktig del i att skapa cirkulära flöden att kommunicera med företagen vad det finns för möjligheter att välja en återvinningsbar plast, innan produkten skapats.

Med hjälp av teknologin i Remondis fabrik kan man med infraröd scanning och en AI-kamera se vad för typ av plast om matas in. Detta gör det möjligt att sortera ut särskilda varumärkens förpackningar så att rätt tillverkare får tillbaka sin plast. Tyvärr kan vi inte återvinna allt då det finns produkter som inte är avsett för materialåtervinning, vilket gör att utbytet blir sämre. Detta är ännu ett exempel på hur ett samarbete i designfasen skulle underlätta och göra återvinningen mer effektiv – både ekonomiskt och för miljön.

Företagsansvar och greenwashing

För företagen är såklart lönsamheten en viktig del i slutändan, och många gånger är tyvärr nyproduktion det billigaste alternativet. Men det finns också fall där kostnaden är densamma, eller till och med billigare vid valet att återvinna. I flera fall är just återvinning av produkter det som ger det minsta CO2-avtrycket i slutändan, något som flera företag nu uppmärksammar. Det har skett en förändring i attityden, man vill sluta med greenwashing och göra skillnad på riktigt.

– Tack vare den snabba utvecklingen inom AI och företagens vilja att göra mer klimatsmarta val så känns det väldigt roligt att se vad framtiden har att erbjuda och vad vi tillsammans kan göra för att få en mer hållbar framtid för oss och kommande generationer, avslutar Kristoffer Nordenstaaf.