Nyheter

Göta hovrätts nya domstolsbyggnad certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Guld

Nu är den klar, den nya domstolsbyggnaden för Göta hovrätt och kammarrätten i Jönköping. Stark karaktär och hög funktionalitet borgar för en lång livslängd. 400 år, minst, är planen. FOJAB står bakom gestaltningen.

Efter 373 år i domstolsbyggnaden vid Hovrättstorget i Jönköping var det dags för Göta hovrätt att flytta till mer ändamålsenliga lokaler som uppfyller dagens krav på säkerhet och teknik.

FOJAB, som har stor erfarenhet av att arbeta med rättsbyggnader, har gestaltat den nya byggnaden för hovrätten och kammarrätten vid Munksjöns strand. Den ska fungera minst lika länge som den gamla, en ambition som märks i materialvalet och den omsorgsfulla gestaltningen.

Målsättningen har varit att skapa en modern och vacker byggnad där respekt och värdighet balanseras med ödmjukhet och öppenhet.

– En domstolsbyggnad måste klara av att hantera två motstridiga mål. Dels ska verksamheten vara publik – öppenheten är ett fundament i vårt demokratiska samhälle. Samtidigt måste enskilda individers önskan om integritet respekteras. Vi har velat skapa en trygg och rofylld miljö för människor som kan befinna sig i en svår och stressig situation, säger ansvarig arkitekt Kjell Adamsson på FOJAB.

Domstolsbyggnaden binder ihop bebyggelsen längs Munksjöns västra strand och entréerna öppnar upp mot Bastionsparken och Hamngatan. Runt byggnaden finns utrymme att vistas och röra sig, vilket skapar liv och rörelse på platsen, samtidigt som fasadens utformning begränsar insynen så att behovet av sekretess tillgodoses. Fasaden består av ljust sandfärgade, keramiska element som ger en intressant skuggverkan och även bidrar till byggnadens solskydd.

På de sju våningarna ryms tio förhandlingssalar och cirka 180 arbetsplatser samt ytor för besökare. De interiöra materialen – sten och trä – för associationerna till den småländska skogen. Två genomgående atrier med glasväggar ger dagsljus långt in i byggnaden och skapar en harmonisk miljö.

Hållbarhetsambitionerna märks även i byggnadens energilagringssystem, där kallt vatten kyler huset på sommaren och det uppvärmda returvattnet värmer det på vintern. På så vis kan energiförbrukningen sänkas med 15 till 20 procent.

Domstolsbyggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Guld.

Bild: Mikael Pettersson/FOJAB