Nyheter

Planeringen av området Landvetter Södra fortsätter: Första detaljplan med 800 nya bostäder inledd

I oktober tog projektet ett betydelsefullt steg när konsortiet och styrelsen för Landvetter Södra Utveckling AB ställde sig bakom en gemensam målbild: Landvetter Södra – en plats som berikar.

– Det är mycket glädjande att vi gemensamt kan presentera Landvetter Södra – En plats som berikar. Samverkan är nyckeln till målbilden och ett enastående koncept finns bakom den. Samverkan mellan det privata och det offentliga gör att vi kan jobba mer ambitiöst och effektivt, säger Maria Ådahl, vd Landvetter Södra Utveckling AB.

Landvetter Södra är Härryda kommuns största stadsbyggnadsprojekt och innebär satsningar utöver det vanliga. Med den bärande idén om berikande livsmiljöer ska människors livskvalitet och välmående nå helt nya nivåer.

Konsortiet i Landvetter Södra har formulerat sex djärva och konkreta mål som tillsammans bildar fundamentet för En plats som berikar:

Helhetskoncept för livet efter inflytt

Dramatiserad natur möter vacker arkitektur

Hållbar infrastruktur och minskat omvärldsberoende

Enastående samhällsservice

Kreativt bostads- och lokalutbud

Destination Nature Awareness

Enade mot målet

– Styrelsen ställer sig bakom konsortiets målbild Landvetter Södra – En plats som berikar, och det är en enorm styrka att företagen, kommunen och det kommunala bolaget, nu jobbar för att nå dessa ambitiösa mål. Med den gemensamma målbilden har vi möjlighet att göra något som är unikt för ett stadsutvecklingsprojekt. Styrelsens arbete framåt är att nu säkerställa att målbilden nås så att Landvetter Södra blir en plats som är attraktiv och gör livet rikare för våra invånare, säger Per Vorberg, ordförande Landvetter Södra Utveckling AB.

Planprocess i startgroparna

Parallellt med framtagandet av målbilden pågår ett operativt arbete kring den fysiska utvecklingen med en strukturplan och en detaljplan som ska möjliggöra den framtagna målbilden.

Just nu gör konsortieparterna analyser, tar fram landskapsutredningar och ger förutsättningar för denna första detaljplan med cirka 800 bostäder och finns i området närmast de befintliga Landvetter.

Hela Landvetter Södra ska på längre sikt bli en plats som berikar minst 25 000 invånare.

Foto: Skyoverse