Nyheter

De vinner innovationspriset InfraAwards 2023

Med bidraget ”Skräp på väg – in i förändringen” tar Swisspearl hem förstaplatsen i innovationstävlingen InfraAward i tuff konkurrens med en annan finalist. Tävlingen syftar till att forma morgondagens hållbara transportinfrastruktur.

Det finns väldigt mycket byggspill och rivningsmaterial i samhället som slängs helt i onödan. Projektet ”Skräp på väg – in i förändringen” vill lösa detta problem genom att främja en cirkulär och resurseffektiv användning av fasadskivor i fibercement när bullerskärmar byggs.

– Vi är jätteglada för vinsten. Bullerplank upplevs ofta som väldigt tråkiga, långa och enformiga. Men så behöver det inte vara om man ser variation i återanvänt material som en estetisk tillgång istället som ett problem. Särskilt när materialet i övrigt är synnerligen lämpat för bullerplank eftersom det är extremt tåligt för väder och vind, underhållsfritt och har en mycket lång livslängd, säger Anna Ranow, marknadschef på Swisspearl, som kom på idén.

Vinnarteamet får upp till 500 000 kr för att förverkliga sin idé.

Juryns motivering:

”Bidraget visar ett spännande grepp med ett producerande företag, som tänker utanför sina systemgränser. En stor utmaning för att nå cirkulär ekonomi, är att överbrygga informationsgap. Att länka samman materialflöden genom tre branscher: producerande industri, bygg- och anläggning/infrastruktur är en angelägen uppgift. Extra intressant är ansatsen kring ”design med variation” som en möjliggörare. ”Skräp på väg” kan bidra till en attraktivare stadsmiljö genom arkitektoniskt genomarbetade gestaltningar, inom ett område som hittills i första hand har präglats av funktion.”

– Design är en framgångsfaktor i projektet, liksom samarbete mellan utvecklare, arkitekter, byggmaterialtillverkare, återförsäljare och byggare. Utmaningen handlar framför allt om att ta fram en digital lösning som identifierar var materialet finns vid olika tidpunkter och säkerställa en smidig logistik, avslutar Anna Ranow.

Foto: Bara Bild