Nyheter

Heidelberg Materials ökar fokuset på betongåtervinning

Heidelberg Materials Ballast Sverige har under flera år hanterat entreprenadberg, asfalt samt jord- och stenmassor från bygg- och anläggningsprojekt. Nu tas nästa steg tillsammans med systerbolaget Heidelberg Materials Betong Sverige att satsa ytterligare på betongåtervinning.

Återvinningsgraden har under de senaste åren ökat och målen är tydliga.

– Just nu satsar vi väldigt mycket på återvinningsdelen av vår affär med flera pågående spännande initiativ. Närmast i tiden ligger att återanvända returbetong i ny betong, säger Filip Thiman, Recycling manager på Heidelberg Materials Ballast Sverige

Det nya projektet är inriktat på att samla in och återvinna returbetong från Heidelberg Materials Betong Sverige, vilket kan handla om relativt stora volymer årsvis. I huvudsak kommer returbetongen omvandlas till ny hållbar betong, men en mindre del återvinns till en packningsbar krossprodukt.

– En väldigt uppskattad produkt hos våra kunder fortsätter Filip Thiman.

Den cirkulära processen

Filip beskriver den enkla men effektiva idén bakom projektet: Heidelberg Materials Ballast levererar idag grus- och krossmaterial till betongverksamheten, som i sin tur skapar färdig betong. Ibland köper kunderna mer betong än de behöver, vilket resulterar i returbetong. Denna returbetong transporteras till täkten i Enhörna, där den processas om till ny betongballast – cirkeln sluts, och inget går till spillo.

– Givetvis arbetar vi för att minimera mängden returbetong, men en viss mängd får man räkna med och då är det bra att ha en kvalitetssäkrad och hållbar process på plats, förklarar Jonas Axeling, Marknadschef på Heidelberg Materials Betong Sverige.

Kvalitetssäkring och framtiden

En viktig aspekt i processen är att säkerställa rätt kvalitet då betong ofta används i såväl samhällskritisk infrastruktur som bärande konstruktioner. Filip berättar att det såklart är en stor fördel att bolagen har ett nära och långsiktigt samarbete.

– Det ger oss kontroll över processens olika delar, och underlättar därmed kravet att leverera kvalitetssäkrad betongballast.

Fullt av möjligheter

Filip Thiman ser ljust på framtiden. Han förklarar att företaget arbetar med flera återvinningsprojekt parallellt:

– Vi har även förstärkt organisationen ytterligare genom rekryteringen av Alexandra Bercoff, Recycling specialist. Alexandra har en värdefull bakgrund inom avfallsbranschen och kommer senast från en roll på Exploateringskontoret inom Stockholms stad där hon bland annat arbetade med masshanteringsfrågor. Förstärkningen tillför en spets inom bolaget men också ett mer holistiskt perspektiv.

Grunden till Heidelberg Materials Ballast lades redan 1874 och har sedan start levererat betongballast till Stockholm infrastruktur – Du kan se våra material nästan överallt i Stockholm, mycket av det håller än.

Foto: JayMantri