Nyheter

Återbruk och minskad energianvändning i fokus när Vallmobadet renoveras

Vallmobadet i Kolbäck har varit stängt sedan våren 2022 då arbetet med renoveringen inleddes. I stället för att riva och börja om från nytt har Hallstahammars kommun valt att utgå från den ursprungliga byggnaden. Syftet är att bevara det som går att bevara och ersätta sådant som har gjort sitt. Totalentreprenör för projektet är Caverion Sverige i nära samarbete med Hallstahammars fastighetsavdelning.

Vallmobadet är mycket populärt bland kommunens invånare och önskemålen när renoveringsplanerna offentliggjordes var att bevara dess själ och hjärta. Allt för att förbli familjärt och välkomnande. Det har lett till att slutresultatet till stor del kommer att ge besökarna en hög igenkänningsgrad när de återvänder under hösten 2024.

– Det är viktigt för oss på Caverion att arbeta hållbart vilket bland annat innebär att genomföra projekt som ger dokumenterad effekt. I Vallmobadet betyder det till exempel att vi behåller fastighetens kärna och struktur samtidigt som vi installerar ny teknik som är energieffektiv, säger Håkan Olsson som är försäljningsansvarig för energitjänster på Caverion Sverige.  

Under arbetets gång kom det fram att Vallmobadet i det stora hela är ett friskt hus, trots nästan 55 år på nacken, och med enbart en renovering gjord 1994.

– De stora åtgärderna sker bakom kulisserna. Till exempel handlar det om att med automatisering styra så att bassängerna håller en jämnare vattentemperatur, att kemikalier för rening doseras utifrån belastning i bassängen och att personalen får en förbättrad arbetsmiljö. Efter renoveringen går Vallmobadet från att ha varit ett medelbadhus vad gäller energianvändning till att ha nybyggnadsstandard och en minskad energianvändning, säger Anders Allöv, som är projektledare på tekniska förvaltningens fastighetsavdelning i Hallstahammars kommun.

Vallmobadet är den första byggnad som ingår i ett planerat energibesparande underhållsprojekt av kommunens fastigheter och anläggningar. Syftet är att minska kommunens energi- och underhållskostnader; ett så kallat EBUP-projekt.

– Sättet vi renoverar Vallmobadet på är kostnadseffektivt för en långsiktig fastighetsägare. Vid sidan av de energieffektiviserande åtgärderna kompletteras Vallmobadet med solceller som tillför förnybar produktion av el, fortsätter Håkan Olsson och framhåller att det finns en stor potential för energieffektiviseringar i den här typen av samhällsfastigheter.

– Det finns många byggnader i Sverige som är i stort behov av energirenoveringar, särskilt de från 60- och 70-talet. Inte minst simhallar har utsatts för ett extremt slitage genom åren. Ingår renoveringen  i ett större energiprojekt ökar kostnadseffektiviteten för den enskilda byggnaden vilket är själva idén bakom Hallstahammars EBUP-projekt.

Uno Lundberg, vd Caverion Sverige, ser stora möjligheter:

– Detta projekt är precis i linje med våra strategier: att skapa en bra miljö för människor genom att använda moderna tekniker i kombination med en saklig analys och ett gediget, långsiktigt grundarbete. Nästan varje kommun i Sverige behöver se om sitt bestånd – det finns mycket kvar att göra och det är bråttom om energi- och klimatmål skall nås.

Projekteringen färdigställdes under våren 2023 och genomförandet av entreprenaden pågår fram till nyöppningen som är planerad att ske i september 2024.