Nyheter

Nu lanserar Early Bird sin hållbarhetsrapport

För en vecka sedan nådde Early Bird en milstolpe på vägen mot en emissionsfri distribution när alla pakettjänster i Stockholm numera är helt emissionsfria. Early Birds målsättning är att 2030 vara emissionsfria över hela landet, vilket är 20 år tidigare än vad den samlade forskningen kräver för att vara i linje med Parisavtalet.

Idag lanseras hållbarhetsrapporten – Ett hållbart Early Bird där resan mot denna målsättning redovisas.

Jämlik arbetsplats med schyssta villkor

För ett hållbart samhälle så krävs anständiga arbetsvillkor, hållbar ekonomisk tillväxt och jämlikhet. På Early Bird erbjuds alla medarbetare kollektivavtal och schyssta villkor, det gäller även hos våra samarbetspartners. Early Bird arbetar aktivt för en jämn könsfördelning, såväl i organisationen som helhet och i varje arbetsområde, inte minst vad gäller chefspositioner där vi idag har lika många kvinnor som män. Bland anställda totalt så är 41% kvinnor och 59% män.

För att främja inkludering och mångfald arbetar vi aktivt med att rekrytera och behålla personal med olika bakgrunder och erfarenheter. Till exempel anlitar vi ett lokalt bemanningsföretag i Norsborg med tydlig mångfaldhetsprofil.

Läs mer om hur vi jobbar med kollektivavtal och schyssta villkor här

– Early Bird tar inte bara ansvar för våra egna transporter, utan vi tror på samverkan för att uppnå så stor förändring som möjligt. Genom tätt samarbete med våra distributionsbolag och kunder så strävar vi efter lösningar för att möjliggöra samtransport för maximalt transportutnyttjande samtidigt som våra leveranslösningar förenklar cirkulär konsumtion, något som är ett måste för att nå en mer hållbar framtid, säger Sofi Klavacs Karlsson Operativ Chef (COO).

Elektrifiering av fordonsflottan för att bli utsläppsfria

För att uppfylla FN:s klimatmål så måste utsläppen av växthusgaser minska drastiskt, mer konkret med 50% till 2030 och 2050 måste vi vara helt klimatneutrala. Transporter står idag för 31% av alla koldioxidutsläpp i Sverige så det är en stor utmaning vi står inför. Early Bird har som målsättning att majoriteten av alla transporter ska vara emissionsfria år 2030. Det här når Early Bird genom att elektrifiera fordonsflottan, på tre år har ca 1200 av våra fossildrivna fordon ersatts av emissionsfria transportsätt. Idag återstår cirka 2200 fossildrivna fordon som kommer att bytas ut de närmsta åren.

Läs mer om hur Early Bird elektrifierar fordonsflottan här

– Det känns fantastiskt att äntligen få dela med sig av Early Birds hållbarhetsarbete med omvärlden – allt det som gjorts hittills, de otroligt ambitiösa målen som satts och vägen dit. Jag skulle säga att Early Birds mål, ambition och transparens är unikt för branschen, vilket också kunder vittnar om och det känns väldigt glädjande, säger Petter Palander, Hållbarhetspartner, The Climate Action Agency.

Science Based Targets för att nå klimatmålen

Early Bird har åtagit sig att sätta forskningsbaserade klimatmål i linje med vad som krävs, genom Science Based Targets initiative (SBTi), för att hålla den globala uppvärmningen till 1,5°C jämfört med förindustriell nivå och undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna. För Early Birds del så innebär detta bland annat att vi har åtagit oss långsiktigt att 2050 nå net-zero utsläpp.

Läs mer om hur Early Bird arbetar med Science Based Targets här

Läs hela Early Birds hållbarhetsredovisning här