Nyheter

Ny webbplats om klimatomställningen i svensk cementindustri till 2030

Heidelberg Materials satsning på att ställa om cementtillverkningen till noll nettoutsläpp av koldioxid år 2030 är ett av Sveriges just nu största pågående klimatomställningsprojekt. På en ny webbplats, SliteCCS.se, finns det nu mer information om projektet och hur det framskrider.

Heidelberg Materials arbetar mot målet att ställa om cementtillverkningen i Sverige till noll nettoutsläpp år 2030. Utöver målsättningen att nå noll nettoutsläpp till 2030, kommer cementtillverkningen dessutom utgöra en kolsänka, vilket innebär minusutsläpp.

För att klara nå hela vägen i mål, har arbetet påbörjats med att etablera en fullskalig anläggning för koldioxidinfångning (CCS) vid den befintliga cementfabriken i Slite på Gotland. Den nya anläggningen planeras kunna fånga in uppemot 1,8 miljoner ton fossil och biogen koldioxid årligen. Det motsvarar fyra procent av Sveriges fossila koldioxidutsläpp idag. Att ställa om cementtillverkningen blir därför ett betydande bidrag för att Sverige ska nå sina nationella klimatmål.

− Den satsning på koldioxidinfångning vi gör i Slite på Gotland spelar en avgörande roll för att nå våra gemensamma klimatmål och säkra konkurrenskraften i Sverige. Därför är detta projekt så viktigt. Förankring och god samverkan med politiker, beslutsfattare och inte minst lokalbefolkningen på Gotland är en grundförutsättning för att vi ska lyckas, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.

Heidelberg Materials lanserar nu en ny webbplats, SliteCCS.se, för att samla och sprida kunskap om klimatomställningen i cementindustrin. På webbplatsen kan intresserade ta del av mer information om vad koldioxidinfångning innebär, varför cementindustrin måste ställa om, hur det går med CCS-satsningen och vad som krävs för komma i mål. Och inte minst, att Gotland och Slite kommer att bli ett nav för kompetens och en plats med spännande karriärmöjligheter.

Läs gärna mer på: 

www.sliteccs.se

Foto: Ryutaro Tsukata