Nyheter

Kakeldaxgruppens satsning på tåg ger 71 procent lägre Co2-utsläpp

Kakeldaxgruppen befinner sig mitt i omställningen mot mer hållbara alternativ och satsningarna ger resultat. Vid varuimport från Italien väljer företaget transportalternativet tåg, något som innebär 71 procent längre koldioxidutsläpp jämfört med lastbil.

En varuleverans från Italien till Kakeldaxgruppens centrallager i Göteborg resulterar i att 178,4 ton koldioxid släpps ut W2W (well-to-wheel). Hade samma leverans genomförts med lastbil hade hela 622 ton släppts ut. I de fall tåg inte är ett genomförbart alternativ har företaget börjat använda sig av båtleveranser, något som inte besparar utsläppen på samma nivå som vid tågtransport, men som är betydligt effektivare än lastbil.

– Vi är hela tiden vaksamma på hur vi kan minska vårt ekologiska fotavtryck, i hela leveranskedjan från produktion till såld vara. Tåg är det klart bästa alternativet, och det väljer vi i alla fall det är möjligt, säger Stefan Aulie, inköpschef på Kakeldaxgruppen.

Fyllnadsgrad och slingbil

I de fall Kakeldaxgruppen inte hittar någon framkomlig, genomförbar väg med tåg eller båt är man mycket måna om att fylla lastbilarna maximalt. Företaget har ett uttalat mål om 100-procentig fyllnadsgrad vid transport med lastbil. Något som i dagsläget nås i merparten fall.

– Genom nära samarbete med leverantörer och speditionsföretag klarar vi faktiskt av detta för det allra mesta. Och i de undantagsfall som vi inte klarar det hamnar vi väldigt nära. Vi ska inte vara orsaken till några extratransporter som hade gått att undvika. På den punkten är vi väldigt beslutsamma, avslutar Stefan Aulie.

En annan effektiviseringsåtgärd är Kakeldaxgruppens så kallade ”slingbil”. Bilen kör två gånger i veckan mellan Göteborg och Stockholm via Mälardalen, samt en gång i veckan mellan Göteborg och Malmö. Slingbilen fylls till brädden med varor som levererats med tåg till huvudkontorets lager och material som levereras mellan butikerna på sträckan. Konsekvensen av detta är att man kan avstå ifrån en massa enskilda transporter för specifika leveranser vilket leder till att betydligt färre mil körs årligen.

Foto: James Wheeler