Nyheter

Lysande resultat för nytt grepp i soprum

Mycket bättre källsortering och kraftig minskning av restavfallet är resultatet av ett samarbete som testas i ett miljörum i Höganäs.

För en månad sedan invigdes det unika miljörummet som bland annat har avfallskärl med digitala nivåmätare, mindre öppningar på kärlen samt ett särskilt utrymme för latavfall. Med begreppet latavfall är tanken att de boende ska fundera innan de slänger sitt restavfall. För ofta finns mer att källsortera. Den första perioden visar nu ett mycket positivt resultat – restavfallet har minskat med hela 33 procent!

– Att en tredjedel av det som de boende tidigare slängde i restavfallet nu sorteras ut till materialåtervinning är bevis på att man kan ändra beteende med små medel, säger avfallsrådgivare Göran Svensson, som är initiativtagare till konceptet.

– Vi ser nu fram emot kommande mätningar och att trenden håller i sig.

I det nyrenoverade miljörummet finns en rad åtgärder för att knuffa besökarna i rätt riktning vilket nu har inneburit att ett kärl för restavfall har kunnat tas bort. Restavfall är det sämsta och dyraste avfallet. Istället har ett extra matavfallskärl fått utrymme. Detta blir en vinst för både miljön och fastighetens ekonomi.

– Testet är en del i NSR:s nya rådgivningskoncept, som syftar till att hjälpa fastighetsägare som vill jobba aktivt med beteendepåverkan för att öka sorteringen och minska kostnaderna för avfallshantering i flerbostadshus, avslutar Göran Svensson.

Det unika soprummet kom till i samarbete mellan miljöföretaget NSR, det kommunala bostadsbolaget Höganäshem och företaget Bintel.