Nyheter

De är först med att köpa, lagra och sälja återvunnen natursten

Zurface, Nordens största aktör inom natursten, har börjat återvinna naturstensprodukter som grävs upp vid byggen och som fram tills nu ofta kasserats och ersatts med nyproducerad. På Zurface är man övertygade om att det här kommer bli lika självklart som all annan återvinning – inte minst som återvunnen natursten inte bara blir billigare utan också kan levereras snabbare än nyproducerad.

– Det borde vara en självklarhet att återanvända en sten som kommer hålla i 100 år till – och som finns på vårt lager och inte behöver nyproduceras efter beställning, säger Zurfaces vd Eric Waxin, och tillägger:

– Dessutom råder brist på natursten i hela Europa, så i längden har vi inget val som jag ser det. Vi måste börja återanvända och jag är stolt över att ta ledningen i det arbetet.

Zurface producerar och säljer naturstensprodukter till både kommuner och entreprenörer för stora infrastruktur- och byggnadsprojekt såväl som trädgårdsprojekt. Bolaget har egen produktion på Bornholm i Danmark och handelspartners i stora delar av världen.

Zurface börjar nu att köpa in begagnade naturstensprodukter från hela Sverige. Vid behov tvättas de för att sedan sorteras, packas på pall, bandas och märkas – och säljas på nytt.

– Jag brukar säga att allt som går att gräva upp kan återvinnas. Man har sedan länge kunnat ta vara på och återbruka gatsten, men nu tar vi det vidare med i stort sett alla andra naturstensprodukter som kantsten, hällar, trappor, murar och stolpar. Enda undantaget är om stenen är sönderslagen eller om det är asfalt på, fortsätter Eric Waxin.

Bolaget och är långt framme i förhandlingar med flera leverantörer, som framöver alltså kommer att kunna få betalt för använda naturstensprodukter som tidigare behandlats som avfall. Zurface ser också en stor efterfrågan hos kommuner, arkitekter och byggbolag att använda återvunnen natursten.

– Ju mer vi kan återvinna från gator och torg och återanvända på nya ställen, desto bättre både för kunderna och för miljön. Vi tror att det här på sikt kan bli större för oss än vår nyanskaffning, avslutar Eric Waxin.