Nyheter

Ovako stärker närvaron i Delegationen för cirkulär ekonomi

Ovako, en ledande aktör inom hållbar ståltillverkning, tar nu en ännu aktivare roll i Sveriges strävan mot en cirkulär ekonomi. Marcus Hedblom, Vd och koncernchef på Ovako, har utsetts som en av de sex nya ledamöterna i Delegationen för cirkulär ekonomi av den svenska regeringen.

Samtidigt har Mattias Philipsson, Vd på Svensk Plaståtervinning, utnämnts till delegationens nya vice ordförande.

Delegationen för cirkulär ekonomi fungerar som ett rådgivande organ till regeringen och spelar en central roll i att vägleda näringslivet mot en cirkulär ekonomi. Denna omställning har betydande potential att minska resursanvändningen och därigenom begränsa Sveriges klimat- och miljöpåverkan.

Med Marcus Hedblom som en av de nya ledamöterna kommer Ovako att bidra till att forma riktlinjerna för näringslivets omställning. Ovako, känt för sin starka hållbarhetsprofil inom industrin, kommer att sätta fokus på strategier för att främja cirkulära processer inom stålproduktion och därmed stödja den övergripande visionen om en hållbar framtid.

– Vi är stolta över att vår Koncernchef, Marcus Hedblom, representerar Ovako i Delegationen för cirkulär ekonomi. Detta erkännande visar på vikten av vår fortsatta satsning på hållbarhet och engagemang för att leda förändring inom industrin mot en mer cirkulär och hållbar framtid, säger Erik Bohman, CFO på Ovako.

Delegationen består nu av framstående företrädare från olika branscher, vilket säkerställer en mångsidig och kompetent insats för att driva på näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi. Ovako ser fram emot att aktivt bidra till arbetet och dela sina insikter för att forma en mer hållbar framtid för Sverige och planeten.

Se mer:  

Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige – Regeringen.se

Foto: Anamul Rezwan