Nyheter

Lesjöfors signerar åtagande för att nå hållbarhetsmål i enlighet med Parisavtalet

Genom att skriva under Science Based Target-initiativet (SBTi) har hela Lesjöfors globala organisation åtagit sig att genomföra klimatåtgärder som är i linje med Parisavtalet. Lesjöfors är den första fjädertillverkaren i världen att förbinda sig till detta.  

Ola Tengroth, koncernchef för Lesjӧfors kommentar SBTi-åtagandet:

– Vårt mål är att vara det mest hållbara fjäderföretaget i världen. För att uppnå detta måste vi agera. Vi vet att tillverkning påverkar vår miljö och det är därför vi länge arbetat med att integrera hållbarhet i våra centrala strategiska mål. För oss är det ett naturligt steg att flytta fram vårt fokus och åta oss en färdplan mot en tydlig minskning av utsläppen, grundade i klimatvetenskap. SBTi-avtalet befäster vårt engagemang och tydliggör våra mål.

Mål baserade i klimatvetenskapen 

SBTi är ett partnerskap mellan CDP (Carbon Disclosure Project), FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). De vetenskapsbaserade målen visar organisationer hur mycket och hur snabbt de behöver minska sina utsläpp av växthusgaser (GHG) för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna.

Klimatrelaterade frågor står högt på hållbarhetsagendan för alla och under det senaste decenniet har Lesjöforskoncernen och dess moderbolag Beijer Alma rapporterat om aktiviteter relaterade till hållbarhet och vidtagit åtgärder inom flera områden.

Hållbarhetsteam håller uppe tempot i arbetet 

För 1,5 år sedan inrättade Lesjöfors ett hållbarhetsteam under ledning av Anna Haesert för att accelerera arbetet på alla nivåer. Teamet har utöver att stötta och implementera konkreta projekt arbetat intensivt med att öka medvetenheten och kunskapsnivån i koncernen. Detta har ökat förståelsen hos våra enheter var och hur de kan påverka sitt avtryck och att vi tillsammans måste arbeta för att minska koncernens negativa påverkan.

– Hållbarhet handlar om att se till helheten och finna väger för hur vi kan bidra till ett cirkulärt, hållbart samhälle. Vi behöver följa den tekniska utvecklingen runt omkring oss och värdesätter partnerskap och samarbete högt. Lesjöfors har en ambitiös hållbarhetsstrategi och vårt åtgärdsprogram är högt på vår prioriteringslista. Vi är på en resa och SBTi-åtagandet bekräftar vårt engagemang, hjälper oss att fullfölja vår färdplan och vässa våra hållbarhetsmål ytterligare. Vi har redan slutfört vår fullständiga utsläppsredovisning av växthusgaser och utvecklat kortsiktiga mål som vi rapporterat till SBTi och inväntar validering, säger Anna Haesert.