Nyheter

De kan prisas som årets bästa klimatinitiativ

Genom strategiskt återanvändande av material har Bostad AB Mimer i Västerås hittills sparat närmare en miljon kronor och minskat CO2e-utsläppen med nära 9000 kg. Mimers initiativ för att främja återbruk har fått uppmärksamhet och kan nu bli belönade som årets bästa klimatinitiativ av Sveriges Allmännytta.

Initiativet, som sjösattes i februari, syftar till att förenkla återanvändningen av material som används inom förvaltningen av Mimers bostadsbestånd. Genom att samla material såsom dörrar, köksluckor, vitvaror och diskbänkar i strukturerade lager har återbruksprocessen optimerats.

Materialet görs tillgängligt för medarbetare i förvaltningsorganisationen genom en användarvänlig app, likt en webbutik, där man kan söka efter det material som behövs. Att prioritera användningen av befintligt material framför nyinköp har inte bara genererat ekonomiska besparingar, utan även gjort en betydande insats för miljön.

– Vi är jätteglada över att arbetet med vår återbrukshubb uppmärksammas som ett av landets bästa klimatinitiativ. För oss är det viktigt att visa att små förändringar kan göra stor skillnad och att vi inte bara kan vänta och planera för de stora förändringarna för att klara omställningen. Det här initiativet har ökat engagemanget för miljöfrågor bland våra medarbetare eftersom många är involverade. Det har också fått uppmärksamhet från andra företag i fastighetsbranschen och vi hoppas att fler följer vårt exempel. Det är genom att dela bra exempel som vi får en snabbare omställning, säger Maria Eberhardsson, Kommunikation- och Hållbarhetschef på Mimer.

Branschorganisationen Sveriges Allmännytta kommer att utse vinnaren av årets bästa klimatinitiativ vid en årlig energi- och klimatkonferens 14 – 15 november. Där kommer Mimer dela sina erfarenheter med initiativet.

Tävlingsjuryns motivering:

”Mimers bidrag adresserar en viktig fråga för framtiden – att få branschen att ställa om till cirkulärt. Projektet är kvantifierbart och det finns potential till stor koldioxidbesparing. Ett väl genomfört förankringsarbete inom projektet har lett till god användning internt. Det är viktigt att företag vågar testa nya produkter och arbetssätt precis som Mimer har gjort här.”