Nyheter

K2A når 100 procent klimatriskinventerat bestånd

K2A Knaust & Andersson Fastigheter har slutfört den sista etappen i den omfattande klimatriskinventering som bolaget inledde 2021. Detta innebär att 100 procent av bolagets fastighetsbestånd nu är klimatriskinventerat.

– Klimatriskinventering är en viktig del i att framtidssäkra våra byggnader och kunna förutse risker kopplade till extremväder som skyfall, stigande havsnivåer och skogsbränder. Som grönt fastighetsbolag har vi stort fokus på hur vi kan bidra till att klimatförändringarna begränsas, men vi måste också förbereda oss på att möta de förändringar och risker vi trots allt står inför, säger Johan Knaust, vd på K2A.

Insatserna har genomförts i etapper. I den första etappen, som genomfördes 2021, miljöcertifierades och klimatriskinventerades samtliga byggnader som var äldre än tre år. Arbetet utgjorde den största enskilda insatsen inom miljöcertifiering och klimatriskinventering som någonsin genomförts i Sverige.

Per 31 december 2022 var fastigheter motsvarande 63 procent av K2A:s fastighetsvärde klimatriskinventerade. Under 2023 har arbetet fortskridit och den sista etappen i inventeringen avslutades under tredje kvartalet 2023.

Foto: K2A

På bilden: Hinderbanan i Gävle, en av K2A:s fastigheter som nu har klimatriskinventerat