Nyheter

K2A satsar storskaligt på digitalisering med hållbarhet i fokus

K2A är en av Europas mest hållbara fastighetsägare, och nu satsar bolaget storskaligt i ett samarbete med impactbolaget Myrspoven, en leverantör av AI- baserade energioptimeringstjänster. K2A installerar Myrspovens mjukvarutjänst myCoreAI som en standardlösning brett genom hela fastighetsportföljen.

myCoreAI är en helt digital tjänst som integreras till byggnadens styrsystem. Den bygger på AI-optimeringsmodeller som skapas utifrån inhämtad data, unika för varje specifik byggnad. Tjänsten tar in data, dels från interna faktorer som driftdata, energimätare och sensordata för temperatur, dels externa faktorer som väderprognoser och social data över användarmönster. Med fokus på energi- och kostnadsbesparing till bibehållet inomhusklimat använder myCoreAI datat för att optimera driftstrategin för den specifika byggnaden.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter har på kort tid etablerat sig som en banbrytande aktör inom fastighetsutveckling och ägande. Med en unik vision och en kompromisslös strävan efter hållbarhet, har företaget skapat en imponerande portfölj av projekt som inte bara bär deras signatur, utan även bidrar till att definiera framtidens stadsmiljöer. K2A har som ambition att bli det första klimatpositiva fastighetsbolaget i Sverige, redan 2027.

Men det finns förstås stora utmaningar kopplat till att vara fastighetsägare idag.

– Att uppnå en god inomhusmiljö samtidigt som man trimmar fastigheterna mot att bli ännu effektivare är en utmaning. En annan utmaning är strävan att gå emot en digital driftsorganisation., säger Gösta Jansson, ansvarig för Energi & Teknik på K2A.

Fastighetsdrift styrs traditionellt lokalt men K2A väljer att drifta alla byggnader helt digitalt och centralt.

– Vi vill nyttja de mänskliga resurserna på bästa sätt, och därför fokuserar våra bovärdar på teknisk rondering och hantering av driftlarm, vilket i sin tur frigör tid för att säkerställa hyresgästernas trivsel. Den tekniska driften av fastigheterna hoppas vi istället kunna göra helt digitalt och centralt, fortsätter Gösta. Vi tror att vi kan bygga upp samma kunskap som man har med lokala drifttekniker med ett helt digitalt bestånd och central styrning.

Myrspovens myCoreAI optimerar idag drygt 3 miljoner kvadratmeter i fler än 1000 byggnader. Detta gör bolaget världsledande inom sitt segment.

Besparingar & framtida lösningar

K2A räknar förstås med att projektet ska vara lönsamt. Men också att de framöver ska kunna nyttja både lastväxling och effektbegränsningar i sina byggnader, och genom detta uppnå fördelar genom fastighetsspecifika avtal med energileverantörer.

För s.k. lastväxling erbjuder Myrspoven lösningen myLoadShift, en tilläggstjänst som optimerar när byggnaden använder energin genom att optimera mot timpriset på el. Byggnader har generellt en god kapacitet att hålla värmen vilket skapar goda förutsättningar för att värma byggnaden när priset är lägre och undvika att värma genom att istället låta byggnaden hålla värmen när elen är dyr. Resultatet blir kostnadsbesparingar och en avlastning av energisystemet under stress.

Myrspoven erbjuder även en tjänst inom effekttoppskapning, myCap som går ut på att kapa effekt och styra ner dygnsmedeleffekten för de fåtal dagar om året som fjärrvärmeleverantören baserar den individuella effekttaxan på. Tjänsten rekommenderar en maxeffekt per dygn som byggnaden tillåts förbruka och styr sedan byggnaden därefter. Detta ger stora besparingar på effekttariffen speciellt då energileverantören tillåter att kunder sätter sina egna effekttoppar.

En lösning som ännu inte är lanserad är virtuell undermätning, en funktion som i realtid visar hur mycket energi en viss komponent i en byggnad använder. Idag kan man endast få den informationen genom att koppla in en fysisk undermätare.

– Den här tjänsten har enorm potential då fysiska mätare är en stor kostnad för fastighetsägare idag. Att kunna få ut tillförlitlig data utan ny hårdvara löser många problem för våra kunder, säger Tobias Björk, Strategichef på Myrspoven.

K2A ser lösningen för virtuell undermätning som mycket intressant då det skulle möjliggöra information i realtid om ineffektiva eller trasiga aggregat.

– Att snabbt kunna byta ut vad som är trasigt och undvika utbyte av utrustning som faktiskt fungerar fullgott skulle spara oss både tid och pengar, samt minska vår miljöpåverkan, avslutar Gösta.

K2A optimerar för närvarande drygt 80’000 kvadratmeter med Myrspovens myCoreAI, med ambition att addera ytterligare 120’000 kvadratmeter inom det kommande halvåret.

Läs mer om K2A:

här.