Nyheter

Snabbhärdande och mångsidigt väggputs med minskat CO2-utsläpp

Som en del i sitt långsiktiga hållbarhetsåtagande uppdaterar LIP nu sitt sortiment med LIP 320E – ett snabbhärdande och mångsidigt väggputs med samma goda egenskaper som sin föregångare, men med lägre klimatpåverkan.

LIP 320E används för reparation, justering och spackling av hål och ojämnheter på tegel, råbetong, cement- och anhydritputs samt lätt- och gasbetong, etc. Produkten kan appliceras i tunna och tjocka skikt från 0–100 mm både inomhus och utomhus, samt i våtrum, vilket gör den till ett utmärkt allround-bruk för hemmafixare och professionella hantverkare med varierande projektbehov.

LIP 320E härdar snabbt och är redo för plattsättning efter cirka 2–3 timmar. Efter 6 timmar är putset även redo för täta beläggningar. Till produktfördelarna hör också att LIP 320E är spänningsfattig, sprick- och krympfri och väderbeständig.

LIP 320E är ett bra val ur ett arbetsmiljöperspektiv eftersom den är helt fri från respirabelt kvartsdamm, som annars är skadligt att andas in på byggarbetsplatser. Säckarna som produkten levereras i är gjorda av FSC-certifierat papper, vilket innebär att materialet kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö. P

rodukten är dessutom närproducerad i LIPs koldioxidneutrala anläggning i Danmark som drivs med el enbart från danska vindkraftverk.

– Vår ambition är att vara den leverantör som ligger i framkant när det gäller produktion till framtidens byggande. Vi är därför väldigt stolta över lanseringen av LIP 320E – ett väggputs som erbjuder samma höga prestanda som våra kunder är vana vid, men med minskat CO2-utsläpp. Denna produkt representerar vårt engagemang för att erbjuda högpresterande byggmaterial samtidigt som vi tar vårt ansvar gentemot miljön. Med LIP 320E gör vi det möjligt för våra kunder att utföra sina projekt effektivt och hållbart, säger Dorthe Vogt Johnsen, Product Manager, LIP & Bostik.