Nyheter

För den gröna omställningen: NYAB tecknar kontrakt för ledningsarbete i Luleå

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå, för att möjliggöra den gröna omställningen. Kontraktets värde uppgår till 106 miljoner kronor.

NYABs arbeten omfattar läggning av den 150 kV-ledning som ska gå från Lerbäcken till Hertsöfältet, en första del av förstärkningarna i regionnätet i Luleå. Dessa arbeten görs parallellt med kabelarbeten från Luleå Energi. Ledningen är en del av satsningen för att möta den historiskt höga efterfrågan på elnätsanslutningar i området och syftar till att möjliggöra kommunens tillväxt och samtidigt säkra en tillförlitlig och stabil elleverans. NYABs arbete inom projektet påbörjas omgående och beräknas färdigställas juni 2025.

Luleå kommuns befolkning och industri växer. För att kunna möta efterfrågan på kapacitet och samtidigt möjliggöra uppfyllandet av klimatmål behövs mer elektricitet och elnätsanslutningar. Vi är stolta över att ha fått förtroendet av Vattenfall Eldistribution att arbeta inom detta samhällsviktiga projekt,säger Mikael Ritola, Senior Vice President, NYAB.

Luleå kommun har som mål att gå från cirka 80 000 till 100 000 invånare till 2040, samtidigt som klimatpåverkan ska ner till noll. Elektrifiering av industrier och kommunens befolkningstillväxt innebär att efterfrågan på anslutningar till elnätet i området kring Luleå är rekordhög. Den nya ledningen kommer att öka matningskapaciteten till Luleå tätort och planeras att tas i drift 2024/2025.