Nyheter

Bengt Dahlgren först i Sverige att i realtid beräkna exakt klimatavtryck för installationer

Som det första företaget i Sverige har Bengt Dahlgren utvecklat och implementerat en avancerad verktygslösning för att exakt beräkna klimatavtryck vid installationer. Detta initiativ, som drivs av teknologisk innovation och ansvar i klimatfrågan, stärker företagets ambition att vara en föregångare inom klimatsmart design av fastighetsinstallationer.

– Till skillnad från andra områden inom byggsektorn saknas det för närvarande lagstiftning och riktvärden för installationsprodukter. Därför tog vi beslutet att själva utveckla detta verktyg. Vi ville inte vänta på lagstiftningen, säger Henrik Jönsson, hållbarhetsansvarig på Bengt Dahlgren Göteborg.

Framtidens teknik behövs idag

Idag står installationsbranschen för uppskattningsvis 10-15 procent av klimatavtrycket inom byggsektorn. Bengt Dahlgren har därför utvecklat ett verktyg för att visa miljöberäkningar i realtid direkt i konstruktionsprogramvaran. Det eliminerar överlämningar mellan avdelningar och möjliggör istället att alla konstruktörer vara med att ta datadrivna designbeslut och göra skillnad varje dag.

Anna Nivala, VD på Bengt Dahlgren Göteborg understryker vikten av detta initiativ:

– Vi tar den här investeringen för att låta hållbarhet ytterligare genomsyra alla delar av Bengt Dahlgren. Det gör oss ännu bättre på att hjälpa våra kunder och beställare att bli ledande inom hållbarhet.

En databas som förändrar spelreglerna

Bengt Dahlgrens nya verktyg, en add-in till Revit, bygger på en avancerad databas och förändrar spelreglerna för miljöberäkningar vid fastighetsinstallationer. Istället för att använda schablonsiffror erbjuder verktyget en lösning som beräknar miljöeffekten av olika installationsmaterial ända ned på produktnivå. Det innebär att exakta siffror på koldioxidavtrycket blir en ny, avgörande parameter i konstruktionsprocessen. ”Vårt team har varit frustrerat över att tvingas använda grova schablonsiffror för att beräkna installationsmaterialets koldioxidutsläpp. Med vårt nya verktyg hamnar informationen nu där den hör hemma – i händerna på konstruktörerna.” kommenterar Robert Persson, Team Manager på Bengt Dahlgren.

Business Arena Väst, 7:e november

Bengt Dahlgren bjuder in branschaktörer till deras monter på Svenska Mässan för att prata mer om framtidens hållbara fastighetsutveckling.

Henrik, hållbarhetsansvarig på Bengt Dahlgren, avslutar:

– Vi ser fram emot att träffa branschen och diskutera hur vi tillsammans kan flytta byggsektorn och våra fastighetsprojekt framåt.