Nyheter

Nackademin satsar på kurser inom hållbart byggande

En nyligen genomförd undersökning [1] bland byggchefer inom samhällsbyggnadssektorn visar att sju av tio chefer anser att de har ett direkt ansvar för att främja hållbarhet inom sitt yrke. Nackademin erbjuder idag flera kurser för att stödja hållbart byggande och som bland annat svarar mot de växande krav på företags hållbarhetsredovisningar.

Byggsektorn står för en betydande del av Sveriges energianvändning och klimatgasutsläpp. Enligt Svensk Byggtjänst 2023 [2] bidrar byggsektorn till cirka 40 procent av landets totala energianvändning och 20 procent av de inhemska klimatgasutsläppen. Med medvetenheten om behovet av hållbar utveckling blir det allt viktigare för chefer inom samhällsbyggnad att ta ansvar för miljöpåverkan.

– Nackademin arbetar kontinuerligt för att främja hållbarhet och miljöansvar inom byggsektorn. Våra kurser inom hållbarhet, som tex Cirkulärt byggande och återbruk och Miljöcertifiering, syftar till att ge chefer i samhällsbyggnadssektorn den kompetens de behöver för att ta rätt beslut och driva hållbara projekt, säger Therese Andersson, Teamchef Samhällsbyggnad på Nackademin.

Hållbarhetsarbetet kan vara avgörande i valet mellan två företag

Genom att erbjuda praktisk kunskap och användbara verktyg inom miljöcertifiering ger Nackademins kurser en möjlighet att integrera hållbarhetstänk i sin yrkesroll. Kursdeltagarna kommer att utveckla sin kompetens inom områden som cirkulär ekonomi, energieffektivisering och återbruk av material, vilket bidrar till att minska de negativa miljökonsekvenserna inom byggsektorn. Sofie Hansen, Klimat och hållbarhetskonsult på SWECO, utbildar idag inom Cirkulärt byggande och återbruk på Nackademin. Hon ser tydligt att ett företags hållbarhetsarbete kan vara avgörande i valet mellan två företag.

– Min uppfattning av marknaden är att klimat är bland det hetaste samtalsämnet just nu, och det täcker in miljö och cirkulärt byggande. Det ställs allt fler och tuffare krav på företag gällande bland annat deras hållbarhetsredovisning. När jag har pratat med studenter och själv var i valet av arbetsgivare är det tydligt att kommunikationen och marknadsföringen som förs av ett företags hållbarhetsarbete kan vara avgörande i valet mellan två företag, säger Sofie Hansen Klimat och hållbarhetskonsult på SWECO.

Tydligt växande behov i branschen

Nackademins nya kurser inom hållbart byggande och miljöcertifiering hade vid lansering högt söktryck, vilket tyder på att det finns ett växande behov inom branschen att utbilda och utrusta yrkesverksamma med kunskaper för att möta de utmaningar som hållbarhet och miljöskydd innebär. Det speglar också en ökande medvetenhet om och engagemanget för att främja hållbara byggprojekt inom samhällsbyggnadssektorn.

Läs mer och anmäl dig till Nackademins utbildningar inom miljöcertifiering här:

YH-kurser:

https://nackademin.se/utbildningar/cirkulartbyggande-och-aterbruk/
https://nackademin.se/utbildningar/miljocertifiering-hallbart-byggande/
https://nackademin.se/utbildningar/klimatdeklarationer/
https://nackademin.se/utbildningar/energioptimering_med_fornybara_kallor/

YH-program 400 poäng:

https://nackademin.se/utbildningar/byggnadsingenjor-hallbart-byggande/

Källor:

[1] Byggchefernas undersökning

[2] Svensk Byggtjänst 2023, Byggekologi, Kunskaper för ett hållbart byggande