Nyheter

Kontorsbyggnaden Nygaarden har nominerats till Bergens kommuns arkitektur- och stadsdesignpris 2023

NORGE: Kriterier för det prestigefyllda arkitektur- och stadsdesignpriset baseras på Bergens arkitektur- och stadsdesignstrategi: vackert, särpräglat, inkluderande och grönt. Bland de nominerade projekten finns kontorshuset Nygaarden, ritat av LINK Arkitektur på uppdrag av Entra ASA.

Kontorshuset Nygaarden har ambitionen att skapa ett nytt socialt nav mellan Johannes Bruns gate och Nygårdsgaten, samt att vitalisera flöde och cirkulation i området. Den nya byggnaden markerar infarten till Bergen från södra sidan, med enkel åtkomst från spårvägshållplatsen vid Media City Bergen.

En flexibel kontorsbyggnad

Nygård är ett område under utveckling och byggnaden är en viktig bit för stadsutvecklingen i Bergen. Området erbjuder en blandning av kontor, bostäder, undervisning, restauranger och handel och med flera grannar inom media- och affärssegmentet bidrar byggnaden till att forma Bergens centrala affärsområde.

Byggnadens bottenvåning är öppen för allmänheten med café, restaurang och andra sociala funktioner. Den befintliga grönstrukturen har förts vidare genom att parkkänslan dragits från Nygårdsparken runt byggnaden, in i trappamfiteatern, genom byggnadens inre atrium och ut igen mot Nygårdsgaten och trafiknav.

– Visionen i projektet har varit att skapa bra kontorslokaler som klarar tidens tand, så att framtida krav på teknik, företags behov av förändring och nätutnyttjande tas tillvara. Målet är att skapa attraktiva arbetsplatser där resurserna kan användas på bästa möjliga sätt, säger arkitekten bakom projektet, Kristian Bekkenes på LINK Arkitektur.

Fokus har legat på att utveckla ljusa och luftiga ytor med hög grad av flexibilitet, vilket möjliggör anpassning när behoven förändras. Ett rymligt atrium mitt i byggnaden ger inte bara ljusa och luftiga kontorsytor, utan också bra gemensamma utrymmen där de anställda kommer att trivas. Hyresgäster och besökare har tillgång till byggnaden från två sidor som tillsammans skapar en generös passage genom byggnaden, med direkt tillgång till byggnadens atrium och vidare till varje enskilt kontor. Det har ordnats för social interaktion mellan hyresgäster med flera gemensamma funktioner och mötesrum.

Projektet klassas som BREEAM Excellent, energiklass A, passivhusstandard och sjövattenkylning. Beslut har också tagits om hur byggnaden kan demonteras och hur enskilda delar kan återanvändas.

Juryns kriterier:

Juryn gör en samlad bedömning av kandidaterna men framhåller följande kriterier i enlighet med Bergens kommuns arkitektur- och stadsdesignstrategi:

Vackert: Hur projektet framstår som holistiskt utformat med goda visuella kvaliteter samt goda rumsliga och sensoriska upplevelser.

Utmärkande: Hur projektet är identitetsskapande, bygger på platsens unika kvaliteter och ger ett bra samspel mellan bebyggelse och landskap.

Inkluderande: Hur projektet bidrar till ett aktivt nyttjande av gator och stadsrum och socialt hållbara stadsdelar.

Grönt: Hur projektet bidrar till låg energi- och resursanvändning, och en stad som kan förändras

Nygaarden tävlar mot nio andra starka kandidater. Vinnaren utses på Stadsutvecklingskonferensen den 24 november i Grieghallen.