Nyheter

Världens första byggnad med fossilfritt stål invigd

Under en välbesökt pressträff i Lund under onsdagen presenterade Peab tillsammans med SSAB, Ruukki Construction och fastighetsbolaget Wihlborgs världens första byggnad med fossilfritt stål. Med på pressträffen var också klimat – och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) som lyfte det fossilfria stålets stora betydelse för byggsektorns gröna omställning.

Industrianläggningen på 6 000 kvadratmeter i Lund är toppmodern och byggs på uppdrag av fastighetsbolaget Wihlborgs. Det är delar av fasaden som har konstruerats med stål från SSAB:s HYBRIT-teknologi och det fossilfria stålet har använts i tillverkningen av fasadpaneler som producerats av Ruukki Construction i Finland.

– I Lund har Peab idag färdigställt montaget av världens första fossilfria stål som används i byggproduktion Det känns fantastiskt roligt att vi är med på den här spännande resan, sa Peabs koncernchef Jesper Göransson i samband med pressträffen.

– Att bygga världens första byggnad med fossilfritt stål är en milstolpe för hela branschen men ingen part kan göra den gröna omställningen ensam. Vi bestämde oss för många år sedan att vi skulle samarbeta med SSAB och tillsammans utveckla produkter på bästa sätt så att det passar vår bransch. Vår förhoppning är att det fossilfria stålet från SSAB ska kunna täcka det mesta av Peabs behov av så kallat konstruktionsstål som används i våra byggnationer. Det kan handla om allt ifrån kontor, stålbroar, takplåt till industrilokaler, sa Stefan Danielsson, affärsområdeschef Peab Bygg.

– Det här projektet är ett utmärkt exempel på hur vi kan revolutionera framtidens byggande tillsammans med våra kunder. Vi är stolta att vara med och driva byggbranschen framåt med våra produkter som inte bara är tillverkade med fossilfritt stål, utan också utvecklade med hållbarhet och produktens hela livscykelpåverkan i åtanke, förklarade Sami Eronen, vd Ruukki Construction.

Sveriges klimat- och miljöminister medverkade också under pressträffen och lyfte det fossilfria stålets betydelse för hela byggbranschens gröna omställning.

– Det nya fossilfria stålet kommer vara en viktig del av klimatomställningen, och här ligger Sverige i framkant med vår produktion och teknik. Fossilfritt stål är inte bara avgörande för byggsektorns och industrins klimatomställning, utan också för att Sverige ska nå klimatmålet om nettonollutsläpp senast år 2045. Produktionen av svenskt fossilfritt stål kommer dessutom att bidra till klimatomställningen i de bolag och länder som SSAB exporterar till. På så sätt minskar vi utsläppen i andra delar av världen, genom exporten av svenska klimatsmarta produkter, sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) i ett uttalande i samband med dagens pressträff.

Beställare av industrianläggningen är Wihlborgs som har en viktig roll som kund och kravställare vid nyproduktion.

– Det här projektet är ett viktigt steg i den riktningen där vi som beställare har ett stort ansvar att hela tiden öka vår kravnivå så att hela kedjan präglas av höga hållbarhetsambitioner, sa Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Att samarbeta i hela värdekedjan var också något som SSAB:s hållbarhetschef framhöll.

– Det är fantastiskt att se hur stora kliv framåt den hållbara utvecklingen kan ta när den görs tillsammans med andra – projektet med Peab, Ruukki och Wihlborgs visar vad som faktiskt är möjligt redan nu. För SSAB är det viktigt att arbeta tillsammans med våra kunder för att de i sin tur ska kunna erbjuda sina kunder och slutanvändare en produkt med minimalt koldioxidavtryck. Vi är särskilt glada att idag kunna visa betydelsen av ett samarbete i hela värdekedjan, sa Christina Friborg, hållbarhetschef SSAB.

Genom partnerskapet med SSAB säkras Peabs tillgång till det fossilfria stålet och har för avsikt att använda det i kommande projekt från och med år 2026.

Foto: Magnus Grubb