Nyheter

Alltför stora kol- och oljeutsläpp för att kunna nå Parisavtalet

Att nå Parisavtalet är inte möjligt samtidigt som olje-, gas- och kolproducerande länder fortsätter utvinningen av fossila bränslen.

– Nationer och oljeproducenter måste ta ett ansvar i att minska utvinningen av olja, kol och naturgas på ett sätt som motsvarar kraven och löften om minskade utsläpp för att uppnå Parisavtalet. Idag är dessa inte i linje med varandra, säger Martin Hedberg, meteorolog och naturaskadespecialist på Länsförsäkringar.

Produktionen av olja, kol och gas kommer fortsatt vara mer än dubbelt så stor som den borde för att vi ska klara Parisavtalets 1,5 gradersmål. Det visar en rapport från FN:s miljöorgan UNEP och forskare från Stockholm Environment Institute.

– Fossilproducenterna planerar och agerar på ett sätt som gör att vi kommer att drabbas av oåterkalleliga klimatkatastrofer. Löften om ”netto-noll” och andra hållbarhetsåtaganden förblir önsketänkande som inte har en chans att uppfyllas. Vi behöver därför förbereda oss på smältande permafrost, översvämningar, torka, värmerelaterade dödsfall, omfattande skogsdöd och bränder. Dessutom accelererande havsnivåhöjning, geopolitiska konsekvenser som konflikter om naturresurser, missväxt, svält och massmigration, säger Martin Hedberg.

USA, Ryssland, Kina och Saudiarabien är de största producenterna av fossila bränslen och som  alla räknar med att öka sin produktion de närmaste åren. Flera andra länder fortsätter också leta efter olja och gas, exempelvis Norge och Storbritannien

Rapporten finns här: 

https://productiongap.org/2023report

Foto: Länsförsäkringar