Nyheter

Klimatombud vill göra jobbpendlandet mer hållbart

Fackförbundet Vision vill öka takten i klimatomställningen genom lösningar som stärker medlemmarnas förutsättningar till ett hållbart liv och arbetslivNu tar fackliga klimatombud initiativ för att göra jobbpendlandet mer hållbart. 

Klimatombud i 15 avdelningar och klubbar, som representerar tusentals medlemmar i kommuner, regioner och Svenska kyrkan, lägger just nu fram förslag som kan bidra till att minska medarbetarnas klimatpåverkan när de transporterar sig till, från och i jobbet. Bland förslagen finns subventionerade periodkort med kollektivtrafiken, förmånscyklar, laddstolpar på arbetsplatsen och annat som möjliggör minskad klimatpåverkan från jobbpendling.

– Det finns en stor vilja bland Visions medlemmar att ställa om och minska sin klimatpåverkan. Med detta initiativ vill vi kroka arm med arbetsgivarna för att tillsammans främja hållbara transportmedel när medarbetare tar sig till, från och inom jobbet, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala klimatutsläpp. Ett av Sveriges klimatmål är att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Målet föreslås dock att tas bort, enligt den översyn av klimatmålen som nyligen överlämnades till regeringen.

– Vision är stolta över klimatombuden, de är fackliga pionjärer som kombinerar det fackliga arbetet med höga klimatambitioner. Transporter står för en avsevärd del av våra utsläpp, därför är det oroväckande att regeringen nu bromsar in omställningen och ökar utsläppen. I brist på politiskt ledarskap växlar vi upp lokalt på arbetsplatserna, fortsätter Veronica Magnusson.

Vision vill öka takten i klimatomställningen och har som första fackförbund inrättat den nya fackliga rollen klimatombud. Idag finns över100 klimatombud som kanaliserar medarbetarnas klimatengagemang, sprider kunskap och samarbetar med arbetsgivaren kring att minska arbetsplatsens klimatpåverkan.