Nyheter

Ny Hållbarhetschef på Södra

Jessica Nordin tillträder rollen som ny Hållbarhetschef på Södra med ansvar att leda och utveckla Södras totala hållbarhetsarbete framåt. Stort fokus kommer att ligga på att stärka arbetet och kunskapen kring biologisk mångfald och hållbart skogsbruk som är viktiga framtidsfrågor för Södra.

Jessica Nordin kommer senast från rollen som miljöchef på Södra Skog med ansvar att driva och utveckla Södras naturvårds- och hänsynsarbete, en roll hon haft sedan 2021. Hon har tidigare varit klimat- och markanvändningsstrateg på Sveaskog och sakkunnig i frågor rörande skogens klimatnytta och hållbart skogsbruk. Hon har också lett ett flertal projekt som rör utvecklandet av marknader för ekosystemtjänster.

– Jag ser fram emot att jobba med den bredd det innebär att vara hållbarhetschef. Södra är en organisation som skapar stor samhällsnytta och som med grunden i familjeskogsbruket bidrar med lösningar till många av vår tids stora miljöutmaningar. Vi har satt ambitiösa och utmanande mål där jag vill bidra till att få ihop helheten inom Södra och realisera våra höga ambitioner, säger Jessica Nordin, hållbarhetschef på Södra.

Som hållbarhetschef kommer Jessica att leda och utveckla Södras totala hållbarhetsarbete där stort fokus framåt kommer att ligga på att stärka arbetet och kunskapen kring biologisk mångfald och hållbart skogsbruk, klimatneutralitet samt hållbar resursanvändning.