Nyheter

Ytterbygg klimatdeklarerar alla nya byggnader

Lagen om klimatdeklaration i byggskedet syftar till att minska påverkan på klimatet. Genom att öka byggherrens kunskap blir det lättare att välja material och metoder som är så gynnsamma som möjligt. Förutsättningar för att minska byggnadens klimatpåverkan är störst i tidiga skeden, under planering och projektering.

Ytterbygg arbetar sedan 2022 med klimatdeklarationer för alla nya byggnader.

– Det här är ett utmärkt verktyg för oss som hjälper oss utvecklas och dra viktiga lärdomar. Vi försöker hitta så effektiva och materialsnåla lösningar som möjligt för att minska klimatpåverkan. Det är särskilt intressant att se hur de olika materialen bidrar till klimatavtrycket och hur det fördelas under byggprocessen, berättar Lars-Magnus Johansson som arbetar med Ytterbyggs klimatdeklarationer.

Byggherren ansvarar för att upprätta en klimatdeklaration när en ny byggnad ska uppföras. Den ska innehålla uppgifter från råvara till färdigt hus.

– Vi är långt framme och är i princip redan klimatneutrala i fastighetsförvaltningen. Men som alltid, så jobbar vi med att ständigt förbättra i våra byggprocesser. Idag ser vi att betong följt av stål, står för det allra största klimatavtrycket. Betong står för hälften av klimatavtrycket, stål en fjärdedel och resten av materialen står för sista fjärdedelen. Ungefär 90% av byggnadens klimatpåverkan sker innan bygget startar och endast 10% under själva byggprocessen, fortsätter Lars-Magnus Johansson.