Nyheter

De fördjupar samarbetet i strävan mot lägre koldioxidutsläpp

Ett nytt samarbetsavtal mellan NCC och Strängbetong innebär att även klimatförbättrade betongelement alltid ska offereras som ett alternativ i kommande byggprojekt. Avtalet omfattar Strängbetongs Green Spine Line® produkter håldäck, sandwichväggar, halvsandwichväggar och massivväggar.

– Tillsammans med NCC kan vi nu minska klimatavtrycket av nybyggnation tack vare våra klimatförbättrade Green Spine Line®-produkter. Vår förhoppning är att det här initiativet kommer att driva hela branschen att använda produkter med ett lägre klimatavtryck, säger Stefan Ohlsson, VD Strängbetong.

Dessutom har NCC och Strängbetong kommit överens om att utöka samarbetet kring att utveckla klimatförbättrade produkter. Ambitionen är att hitta nya innovativa och kostnadseffektiva sätt att minska klimatpåverkan från betongelement och stommar.

– Strängbetong och NCC har arbetat tillsammans i flertalet projekt under det senaste decenniet och det finns stora möjligheten att minska koldioxidutsläppen från prefabricerade betongprodukter med minst 20 % vid användandet av Strängbetongs Green Spine Line® produkter, säger Dick Sjölund, Category Manager NCC.

Genom målmedvetna handlingar minskar Strängbetong såväl sitt eget, som sina kunders klimatavtryck. De innefattar allt från tydliga klimatkalkyler för minskade utsläpp, optimerade betongblandningar, smart design, hållbar produktion, återbruk av ingredienser, material och element samt partnerskap för klimatsmart byggande.

Strängbetong har tagit fram flera produkter inom ramarna för Green Spine Line®; en certifierad produktlinje som på riktigt gör skillnad för våra kunder i deras strävan mot att bli klimatneutrala.’

Foto: Henry & Co