Nyheter

Grön el hos ÖRESUNDSLINJEN

En världsnyhet tar plats på sundet mellan Helsingborg och Helsingör! Nu erbjuds elbilsägare möjligheten att ladda sin bil med helt grön el på batterifärjan under överfarten. Under resan över Öresund är det nu möjligt för totalt 260 000 elbilsägare årligen, att koppla sin elbil till en högeffektiv laddare. Genom att ladda i 20 minuter sparar man in en hel timme.

På ÖRESUNDSLINJEN mellan Helsingborg och Helsingör kan elbilsägare nu parkera sin elbil på färjan – och samtidigt helt släppa sin räckviddsångest. Som första färjorna i världen kan nu ÖRESUNDSLINJENS färjor erbjuda snabb och kraftfull laddning. Under den korta resan över sundet kan bilen laddas med upp till 250 extra kilometer.

– Andelen elbilar ökar hela tiden och ju fler bilar som kör ut på vägarna, desto större behov av snabb och flexibel laddning. Här kan du kombinera en paus från körningen och samtidigt ladda din bil med förnybar el och upp till 250 kilometer i räckvidd, förklarar Molslinjens CEO, Kristian Durhuus.

Endast grön, förnybar el (med högsta klassificering) skickas till batterierna på de två färjorna Tycho Brahe och Aurora. Med detta tar ÖRESUNDSLINJEN nästa steg i omställningen mot förnybara energikällor och delar nu kraften med bilarnas batterier. Genom att ladda på färjan sparas också värdefull restid.

Eftersom laddaren är så effektiv kan elbilsägaren spara en hel timme genom att spendera 20 minuter på färjan. Förutom kortare laddningstid, sparas körtid och kilometer över bron och dessutom behöver ingen tid läggas på att leta efter en laddare som kanske redan är upptagen av någon annan, fortsätter Kristian Durhuus.

Fyra laddare med plats för åtta bilar vid varje avgång är installerade på de båda elfärjorna, Aurora och Tycho Brahe. Det innebär att upp till 260 000 elbilar kan laddas årligen på den täta sträckan över Öresund. Spänningen är så stark att hybridbilar inte kan använda de nya snabbladdarna.

Vi räknar med att ca 20% av alla bilar i Sverige kommer vara helt eldrivna år 2030, så det blir huggsexa om platserna vid laddstationerna – och här erbjuder vi på ÖRESUNDSLINJEN våra resenärer möjligheten att spara tid genom att ladda under överfarte, avslutar Kristian Durhuus.

Att boka plats för elbil på de två färjorna kostar inget extra utöver en biljett – resenärerna betalar endast för elförbrukningen under överfarten.