Nyheter

Miljözon klass 3 i Stockholms City: Gemensam konsekvensanalys från näringslivsorganisationer

Näringslivsorganisationer med närmare 18 000 medlemsföretag och över 180 000 anställda verksamma i Stockholm har tagit fram en gemensam konsekvensanalys rörande ett införande av miljözon klass 3. Konsekvensanalysen har överlämnats till berörda politiker och tjänstemän som ett underlag i beslutsprocessen.

Näringslivet ställer sig positivt till en omställning som leder till en mer hållbar stad men ser utmaningar som vi berörda aktörer, tillsammans med Stockholm Stad, behöver lösa innan beslutet genomförs.

En gemensam konsekvensanalys har därför tagits fram med syfte att identifiera och förmedla information till politiker och tjänstemän om:

Miljözonens konsekvenser för näringslivet 
Vilka behov som uppstår vid införandet av en miljözon, och som behöver adresseras innan ett faktiskt införande. 
Vilka förslag som kan leda till samma mål som Stockholm Stad ämnar uppnå med en miljözon, men med färre följdverkningar

Konsekvensanalysen belyser bland annat:

– Att det krävs en omställningsperiod med en rimlig tidplan
– Att det råder brist på fordon som uppfyller kraven
– Att nödvändig infrastruktur saknas
– Att city riskerar att förlora i attraktionskraft
– Att det finns risk för snedvriden konkurrens och förlorade arbetstillfällen
– Att det även finns andra potentiella insatser som kan leda till bättre luftkvalitet

Bakom konsekvensanalysen står; Fastighetsägarna Stockholm, Företagarna, Svensk Handel, Transportföretagen, Sveriges Bussföretag och Visita.