Nyheter

Biofrigas – Uppdateringar kring Gödselgasstödet och Klimatklivet

Regeringen har fattat beslut att förlänga stödet till gödselbaserad biogas samt att datum för beslut kring Klimatklivets förstärkning och förlängning är nu satt till 19 december.

Som tidigare meddelat har regeringen föreslagit fortsatt stöd till gödselbaserad biogas, något som nu beslutats. Stödet är högst 40 öre/kWh producerad biogas och kommer att hanteras av Energimyndigheten och ska betalas ut i förskott. Företag kan ansöka i december 2023 och utbetalningarna är planerade att starta i början av 2024.

Vad gäller förstärkningen och förlängningen av Klimatklivet som tidigare informerats om så beslutar riksdagen om detta den 19 december då utgiftsområde 20 – Klimat, miljö och natur debatteras och beslutas i kammaren.

– Med tanke på de inkomna motionerna från övriga partier har vi anledning att tro att regeringens förslag kommer gå igenom då de flesta partierna föreslår samma eller ännu högre avsättningar till Klimatklivet, säger Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB.

Foto: Matheus Bertelli