Nyheter

Färre parkerade bilar på gatorna när Aimo Share presenterar ny hållbarhetssatsning

Visionen var att satsa långsiktigt. Fem år har gått och när konkurrenterna hoppat av tar Aimo Share nästa steg. I samband med företagets femårsjubileum flyttar Aimo Share sin 100 procent elektriska flotta från gatan till utvalda parkeringsytor.

– Färre parkerade bilar på gatorna möjliggör för fler cyklister, promenadstråk och att utryckningsfordon tar sig fram lättare, säger Takaaki Imamura, vd på Aimo.

Den 31 oktober 2018 rullade Aimo Share ut sina första elbilar på gatorna. I en första intervju med Breakit pratade Aimo Share om ett “långsiktigt tänk” och företaget vill bidra till Sveriges hållbarhetsmål. I samband företagets femårsjubileum presenterar nu Aimo Share sitt nästa drag i hållbarhetsarbetet och tar bort sin parkerade flotta från gatorna.

Istället kommer bilarna enkelt kunna hämtas och lämnas på någon av de tillgängliga parkeringsplatserna eller garage som företaget har i Stockholm. Aimo Share är den enda bildelningstjänsten med 100 procent elektriska fordon och den enda där användaren kan hämta bilen på en plats och lämna tillbaka på en annan.

Med den nya satsningen vill Aimo Share se mindre parkerade fordon på gatorna, något som leder till bättre framkomlighet.

– Vi behöver minska antalet bilar i samhället, där de flesta bara står parkerade och tar plats. Det försvårar inte bara för utryckningsfordon, utan även kollektivtrafik, cyklister och gångare — hållbara resealternativ som vi behöver mer av för att möta klimatutmaningarna vi står inför, fortsätter Takaaki Imamura. Dessutom tar vi bort leta-parkering-problemet för våra kunder och kan erbjuda billigare uthyrning. När konkurrenterna för några år sedan drog tillbaka sina satsningar ville Aimo Share med en långsiktig vision skapa hållbara lösningar för stockholmare. Idag har Aimo Share mer än 70 000 betalande användare och över 400 bilar. Dessutom finns Aimo Park och Aimo Charge, med satsningar på parkering och laddning.

– Det är tre affärsområden som visar att vi arbetar långsiktigt och hållbart för att bli en del av vardagen i Stockholm, samtidigt som Aimo är mer än bara bildelning, parkering och laddning. Vi vill vara ett hållbart alternativ till kollektivtrafiken. Om det är att hyra en bil i en minut eller på månadsbasis spelar ingen roll, användaren väljer sitt eget upplägg, konstaterar Takaaki Imamura.

Bildelningen måste öka, samtidigt som det totala bilresandet minskar. Det skriver forskare från KTH i en debattartikel. Det politiska styret i Stockholm har även infört förbud mot fossildrivna bilar i en del av Stockholms innerstad, med start 2025, och oppositionen vill att det endast ska tillåtas utsläppsfria fordon i innerstaden senast 2030.

– Vi fortsätter att bygga långsiktigt och hållbart, med en elektrisk flotta som växer. Hos dagens bilägare står bilen stilla 95 procent av tiden. Vi rekommenderar människor att åka kollektivt. Om inte kollektivtrafiken fungerar, så vill vi finnas där som ett verktyg, avslutar Imamura. För mer information, kontakta: Shalaka Tendulkar, General Manager Aimo Share Mail: [email protected]