Nyheter

Propanets intåg: En hållbar triumf över syntetiska köldmedier

De senaste åren har kylindustrin genomgått en förvandling och nu träder den in i en ny era med miljömedvetenhet som ledstjärna. Allteftersom miljömedvetenheten växer och kravet på att bemöta klimatförändringarna blir alltmer akut har de syntetiska köldmedierna, som är så kända för sin miljöskadliga inverkan, lämnat plats åt en ny generation med ett miljövänligare alternativ.

Utbrett men skadligt Kylutrustning med vanliga, syntetiska köldmedier är fortfarande vanligt i många länder.

De vanligaste köldmedierna i Europa är R410A (fluorkolväteblandning) och R32 (difluormetan). Även om dessa köldmedier fortfarande är attraktiva för affärerna ur ett lågpris-, tillgångs- och tjänsteperspektiv, så innebär de en stor nackdel – de har en hög global uppvärmningspotential (GWP-faktor). GWP-faktorn för R410A ligger omkring 1725 medan R32 har en GWP-faktor på 675. Köldmedier med höga GWP-faktorer bidrar till klimatförändringarna genom sin förmåga att fånga värmen i jordens atmosfär och bidrar således direkt till den globala uppvärmningen

Ett miljövänligt alternativ Miljöriskerna som förknippas med köldmedier med hög GWP-faktor och de allt striktare regelverken har skapat stor uppmärksamhet kring ett nytt köldmedium i den kommersiella och industriella köldmediesektorn. Ett rent köldmedium med kolväte som bara innehåller kol- och väte-atomer och som kallas för R290 (propan). R290 har den extremt låga GWP-faktorn 3, som gör den till ett av de mest miljövänliga köldmediealternativen på marknaden. Det är alltså ett lämpligt alternativ för företag som vill minska sina utsläpp för växthusgaser och leva upp till miljöstandarder.

Propan har utmärkta termodynamiska egenskaper.

Det kan överföra värme effektivt med mindre energi för att uppnå och upprätthålla den önskade kyleffekten. Det minskar arbetsbelastningen för systemets olika delar och ökar därmed utrustningens livstid samtidigt som det ger lägre elräkningar och minskar behovet av underhåll, vilket bidrar till lägre utgifter på sikt.

Experter på propansystemstillverkning Refra var bland de första som började med att tillverka köldmedier med propan för cirka tio år sedan. Sedan dess har företaget utvecklat tillförlitliga och högkvalitativa kylare med propan och under 2018 började de även att tillverka värmepumpar med propan.

Refra kan konstatera en stabil försäljningstillväxt för enheter med naturliga köldmedier de senaste sju åren och en överraskande ökning på 150 % för propansystem år 2022. Propan som trots allt är en eldfarlig gas som kan oroa fler än en på köldmediemarknaden har med de moderna propansystemen designats med säkerhet i åtanke.

Numera har de inbyggda och avancerade system för att upptäcka läckage och säkerhetsprotokoll för alla potentiella risker. Ett fläckfritt rykte för Refra-tillverkade delar och enheter Under hela perioden som Refra tillverkat propansystem har inte en enda olycka registrerats. Det vittnar om den oerhörda vikt som läggs vid säkerhet och delarnas höga kvalitet.

Att regelbundet underhålla och installera dessa system korrekt är av största vikt för att garantera säker drift. Den initiala investeringen för ett kylsystem med propan kan vara något högre men de ständiga besparingarna som kan göras i drift för energikonsumtion, underhåll och utrustningens långa hållbarhet leder till en lägre totalkostnad för systemet räknat på hela dess livstid.

Gröna kylsystem är framtiden Anpassningen med propan i kommersiell kylning förväntas fortsatt växa när företag nu letar efter alternativ som går i linje med miljömål och regelverk. Precis som alla framåtsträvande företag vill Refra delta i arbetet med att minska världens utsläpp och föreslå miljövänliga lösningar som vi tror är hör till framtiden för all tillverkning. 2/3 ”

– Av just den här anledningen ändrade Refra sin tillverkning för redan tio år sedan genom att inkorporera naturliga köldmedier i sin produktion. Just nu står CO2 och propansystem för en majoritet av de produkter som vi tillverkar, säger Ilona Brant Pavsukova, Marknadsföringschef på Refra.

Användningen av propan i kommersiell och industriell kylning vittnar om ett bredare skifte i industrin som överlag rör sig mot mer hållbara och energieffektivare lösningar. Det här gör det möjligt för företag att minska sin miljöpåverkan, efterleva regler och förbättra sina resultat med hjälp av energibesparingar. De miljövänliga köldmedierna tar oss med på en resa som både ökar energieffektiviteten och systemprestandan samtidigt som de skonar planeten och hälsan för framtida generationer.