Nyheter

Tveksamheter kring marknadsföring av solceller

Många företag som säljer solceller vill lyfta fram miljöfördelarna, men alldeles för många glömmer att de måste konkretisera vad de menar med till exempel hållbar, grön eller miljövänlig. Och inte nog med det, de måste kunna bevisa att det är sant.

Konsumentverket har granskat tio slumpmässigt utvalda företag som säljer solpaneler till privatpersoner. Juristerna har tittat på marknadsföringen på företagens webbsidor och om de har marknadsföring i sociala medier. Flera vägledande domar har gett svensk praxis på området. Bland annat har uttrycket ”netto noll” förbjudits av domstolen, om företaget inte kan förklara vad de menar.

Vanligt problem

– Det är tyvärr gott om vaga påståenden som ”ren ström”, ”ren energi”, ”hållbara solceller”, ”grön el” och ”fossilfritt samhälle” i den marknadsföring som vi granskat. Företagen förklarar inte vad de menar och de har inte heller med några bevis för att påståendena är sanna, säger Louise Larsson, jurist på Konsumentverket.

Marknadsföring påverkar

Andra uttryck som Konsumentverket fann som varken förklaras eller bevisas är: ”skydda vår planet för kommande generationer”, ”liten påverkan på miljön”, ”årets miljöpris”, ”miljöinvestering”, ”bra för miljön” och ”klimatavtryck”.

– Marknadsföringen påverkar oss och därför är det viktigt att det företagen påstår både går att begripa och är sant, fortsätter Louise Larsson.

Följs upp

Nu får företagen och branschföreningen Svensk Solenergi ta del av granskningen och myndigheten förutsätter att företagen tar till sig av kritiken. Konsumentverket kommer att göra uppföljningar för att försäkra sig om att företagen följer lagen framöver.

Här finns granskningen i sin helhet 

Foto: Los Muertos Crew