Nyheter

Bränsleeffektiva däck spelar en viktig roll i hållbar åkerihantering

Goodyears tredje årliga Sustainable Reality-undersökning visar att åkerier i Europa förstår vikten av och fördelarna med effektiva däck då däck rankades högt som utbytbar komponent för maximering av åkeriernas effektivitet. I undersökningen deltog fler än 1 600 åkerier över hela Europa, inklusive åkerier i de nordiska länderna.

Undersökningen bad åkerier att svara på vad de gör idag för att nå sina hållbarhetsmål. 56 % av åkerierna rapporterade att de redan använder bränsleeffektiva däck. Den enda lösningen som är mer populär bland åkerier är att uppdatera vagnparker (62 %) då industrin fortsätter att gå över till elfordon och effektivare drivlinor.

Maciej Szymański, Marketing Director Commercial Europe på Goodyear:

– I årets utgåva av Goodyear Sustainable Reality-undersökningen såg vi att användningen av däckteknologi för att höja effektiviteten korrelerar med åkeriernas storlek. Detta beror troligtvis på de inledande kostnaderna för inköp av de bästa däcken. Besparingarna över tid byggs dock snabbt upp, särskilt när det kombineras med däckpaket, lösningar och tjänster som Goodyear Total Mobility som maximerar produktens livscykel och effektivitet.

– Resultaten från undersökningen är verkligen positiva då många åkerier visar att de är medvetna om vilken skillnad man kan uppnå med ett exceptionellt däck” tillägger Szymański. ”Enastående däck ger verksamheter bättre effektivitet direkt, och välunderhållna däck kan hålla i tusentals kilometer längre. Goodyear har både produkterna och lösningarna som hjälper åkerier att maximera effektiviteten och däckens livslängd. De omfattar bland annat automatiserade övervakningssystem och toppmoderna algoritmer som hjälper chefer att hantera problemen innan de orsakar oundvikliga avbrott i verksamheten.

I Europa använder 56 % av åkerierna som deltog i undersökningen bränsleeffektiva däck, och 42 % rapporterade att de använder regummerade däck. Åkerier som använder Goodyears regummeringslösning kan sänka sina däckkostnader med 10 %1 och förlänga däckens livslängd med ytterligare 150 %1. Goodyears regummeringsprocess återanvänder så mycket av det befintliga materialet som möjligt, och processen använder 56 % mindre råolja än vad som förbrukas i tillverkningen2.

Omfattande användning av bränsleeffektiva däck bland megaåkerier

Undersökningen visade att 70 % av megaåkerier använder bränsleeffektiva däck för att uppnå sina hållbarhetsmål. Ett megaåkeri är ett åkeri som har fler än 500 aktiva fordon. Denna kategori rapporterade även högst användning av regummerade däck.

För att ge ett ännu bättre stöd till åkerier och transportbolag introducerade Goodyear en avancerad och mångsidig produktserie år 2021 som heter FUELMAX ENDURANCE. Sortimentet har designats för bättre bränsleeffektivitet. Däcksortimentet är avsett för både styr- och drivaxlar, och det har innovativa lösningar som skräddarsytts för transport- och logistikbolag som kör på både motorvägar och landsvägar (kallas ofta för interregional körning).

Sortimentet är väl positionerat för att hjälpa många europeiska åkerier och lastbilstillverkare med att sänka sitt koldioxidavtryck. Detta uppnås genom att förena den välkända bränsleeffektiviteten förknippad med långdistanstransport med greppet och uthålligheten som behövs på undermåliga landsvägar. Produktlinjen sticker ut som det mest anpassningsbara och bränsleeffektiva lastbilsdäcket som Goodyear erbjuder idag.

Goodyear FUELMAX PERFORMANCE är ett annat bra exempel. Det är Goodyears ultimata bränslebesparande styraxeldäck. Det har utformats för långdistanstransport och körning på motorvägar, och det sänker bränslekostnaderna och CO2-utsläppen. Däcket har designats specifikt för motorvägar och ger minimalt rullmotstånd vilket bidrar till att nå reduktionsmålen för CO2-utsläpp.

[1] Baserat på intern analys. Jämförelse av att använda ett nytt Goodyear-däck jämfört med ett nytt Goodyear-däck som har mönsterskurits, regummerats och mönsterskurits en andra gång.

[2] Baserat på intern data