Nyheter

Byggstart: Hållbara radhus i Uddevalla med återbrukade material

Nu står det klart att Kaminsky Arkitektur i samarbete med JL Projektledning vann markanvisningstävlingen för småkvarter på Sundsstrand i Uddevalla i hård konkurrens med totalt 15 inlämnade förslag Förslaget inkluderar arton platsanpassade radhus där hög boendekvalitet förenas med hållbart byggande och vacker arkitektur.

Genom att optimalt utnyttja tomtens förutsättningar har man skapat två småkvarter som prioriterar en trivsam och hållbar boendemiljö. Man strävar efter verklig hållbarhet med certifierat noll CO2-avtryck enligt Swedish Green Building Council.

Husen är uppförda i trästomme vilket även avspeglas i deras fasader som är klädda i träpanel. Gårdsmiljön är en plats där alla, oavsett ålder, kan samlas för olika aktiviteter som främjar en socialt hållbar livsstil. Centralt på gården ligger permakultur odling och en gemensam grillplats i söderläge.

För isolering använder man ettårsgrödor som Hampa eller Halm vilket är det mest miljövänliga alternativet för isolering. Till skillnad från cellulosaisolering binder ettårsgrödor koldioxid snabbare och värdefullt trävirke kan istället användas till konstruktiva delar.

Kaminsky strävar efter en så stor andel återbrukade material som möjligt – golvmaterial, fasadpanel, armaturer, markmaterial, entrépartier, takplåt, handledare i trappor, trapplopp, undertak, kanalisation och installationer, gipsskivor och plywood.

Foto: Tom