Nyheter

Återbruk i ren nyproduktion

Återbruk har blivit alltmer relevanta inom byggindustrin och fastighetsvärlden utifrån ökad miljömedvetenhet och fokus på hållbarhet. Ofta i perspektivet att återanvända befintligt material.

– Från start har vi haft med hur våra ytterväggar kan demonteras och återbrukas i minsta beståndsdel. Då blir det cirkulärt och återbruk från start, även i ren nyproduktion, säger Erik Söderholm, delägare Inwoco.

I miljöarbetet inom fastighetsbranschen ligger fokus på minskning av koldioxidutsläpp och material- och energieffektivitet, samtidigt som vi ställs inför utmaningar som kortare cykler och ökande avfallsmängder. Det innebär behov av att ompröva och förbättra vår hantering av avfall samt öka våra ansträngningar för att återanvända och återvinna.

– Vi har verkat inom fastighetsbranschen länge, och drivs av att göra branschen, fastigheterna och produkterna mer hållbara och klimatsmarta för framtida generationer. Det är därför vi har med den cirkulära och hållbara aspekten från start, så att kalkylerna och klimatberäkningarna finns med även vid nyproduktion, fortsätter Erik Söderholm.

Inwoco-teamet har närmare 100 års samlad erfarenhet av att bygga fastighetsbestånd till ett samlat totalvärde som överstiger 50 miljarder kronor. Nu tar man lead i att bygga hållbart och miljövänligt genom en patenterad produktionsprocess för att bygga industriellt bärande ytterväggar och utfackningsväggar i trä.

Förutom att bygga med en förnyelsebar råvara blir resultatet en tidseffektiv lösning, mindre transporter och minimalt med spill.

Förutom en automatiserad och unik process, är varje block och enhet i Inwocos klimatskal märkta från start för att kunna identifieras, demonteras och återbrukas tack vare en digital tvilling som ingår i lösningen. Här är vi som privat mindre aktör en viktig part som driver på utvecklingen för att redan idag möta morgondagens miljökrav, fortsätter Erik Söderholm.

Genom att ta vara på återbrukat trä från tidigare fastigheter eller byggnader, går det även att tänka traditionellt återbruk när det kommer till nyproduktion av bärande ytterväggar.

– I vår produktionsprocess har vi möjlighet att återbruka nedhyvlat trä genom att anpassa dem till vår läkt. På så sätt kan vi även ta hand om återbrukat trä, anpassa dem till våra block och ytterväggar, samtidigt som vi erbjuder något nytt som från start är anpassat för återbruk. Det är ett miljö- och samhällsansvar som vi är väldigt stolta över, och som kommer vara en viktig del i företagens hållbarhetsredovisningar framöver, avslutar Erik Söderholm.