Nyheter

Trämarknaden 2023: Att bygga en grönare framtid av trä

Trämarknaden i Karlstad, arrangerad av branschorganisationen Svenskt Trä, bjöd på spaningar och samtal om marknadsläge, trender och framtid för träbranschen. Årets upplaga hade ett särskilt fokus på skogs- och sågverksnäringens roll i den gröna omställningen.

Kerstin Hallsten, chefsekonom vid Industriarbetsgivarna, inledde dagen med en genomgång av den makroekonomiska utvecklingen.

– Det handlar väldigt mycket om inflation. Men läget ser ändå hyfsat ut i och med att den höga inflationen nu är på väg ned, konstaterade Hallsten.

Hon betonade även de försämrade framtidsutsikterna inom byggsektorn och den tvära inbromsningen i antalet byggstarter.

Skogsindustriernas marknadsanalytiker, Christian Nielsen, pratade om marknadsläget och pekade på ett pågående skifte från föregående års höga produktions- och leveransnivåer till en mer bister utveckling i närtid. Trots detta förutspås en ökande efterfrågan på trävaror på medellång och lång sikt, driven av intresset för ökat träbyggande, renoveringar och energieffektivisering. Han berörde även den allt tuffare situationen kopplat till den nationella och globala råvaruförsörjningen.

Claes Andersson, VD för J G Anderssons Söner AB, delade med sig av råd för att stärkt hållbarhetssträvan. Han betonade vikten av engagemang i och granskning av förlängda värdekedjor, tydlig definition av hållbarhet i relation till den egna verksamheten samt byggandet av kompetens och kapacitet för hållbarhetsarbetet. Claes lyfte även fram Skogsindustrins nyligen lanserade Framtidsagenda som en plattform för att stärka branschens position i den gröna omställningen.

Viveka Beckeman, VD för Skogsindustrierna, gav en närmare presentation av Framtidsagendan och dess hållbarhetslöften.

– Alla måste dra sitt strå till stacken. Vi vill med Framtidsagendan visa att vi är motorn i den gröna omställningen. Nyckeln till framgång är att vi gör det tillsammans och att vi gör det på riktigt, poängterade Viveka Beckeman.

Paul Brannen från The European Organisation of Sawmill Industry och CEI-Bois betonade i sitt anförande vikten av att visa omvärlden de bidrag som träbranschens har att ge till hållbar utveckling. Han framhöll fördelarna med förnybarhet, minskade klimatutsläpp och kolbindning som ökar efterfrågan på trävaror globalt. Paul underströk behovet av djärvare politiska beslut för att träbyggandets positiva klimateffekt ska kunna utnyttjas fullt ut.

David Hopkins och Nick Boulton från branschorganisationen Timber Development UK (TDUK) höll en presentation om den brittiska marknaden, som är en viktig exportmarknad för svenska trävaror. Den brittiska regeringen har i sin ”Net Zero Strategy” och ”England Tress Action Plan” åtagit sig att expandera träbyggandet och som en följd av det spår de en långsiktig tillväxt för den brittiska trämarknaden.
I TDUK:s arbete är förståelse för trämaterialets potential och begränsningar ett viktigt inslag.

– Vi jobbar mot att vara ett spetskompetenscentrum för den brittiska byggbranschen genom vägledning, kunskap och insikter om träbyggande. I det inspireras vi mycket av det framgångsrika jobbet som Svenskt Trä gör, sa David Hopkins.

Programmet avslutades med ett panelsamtal där även Deromes Vd Linda Andersson, Sweden Timbers vd Mikael Arvidsson och Moelvens internationella försäljningschef Suzane Ljungemo deltog. Paneldeltagarna var eniga om att det kommande året ser ut att bli utmanande, men de var trots det optimistiska kring branschens framtida möjligheter. Diskussionen berörde också behovet av att lösa standardiserings- och regelkravsvariationer för att växla upp det industriella träbyggandet.

Foto: Erik Mclean