Nyheter

Mestros nya tjänst svarar på ökade krav från EU

Som svar på EU:s ökade hållbarhetskrav på fastighetsägare och förvaltare, utökar nu energiuppföljningsbolaget Mestro sitt tjänsteerbjudande. Den nya tjänsten, som kombinerar energidata med strategisk rådgivning, syftar till att förenkla för svenska bolag att navigera och justera sina gröna initiativ i enlighet med den alltmer komplexa hållbarhetslagstiftningen inom fastighetssektorn.

Under det senaste året har svenska hållbarhetsbolaget Mestro genomfört en mängd åtgärder för att främja sin fortsatta internationella expansion och förstärka sina erbjudanden inom energioptimering för fastigheter. Med tillägget av fyra nya marknader har företaget etablerat närvaro i totalt elva länder i Europa; dessutom har en nyemission genomförts, där bland annat Erik Selin deltog, vilket markerar ett nytt steg i bolagets affärsutveckling.

En betydande del av de nya resurserna har nyttjats för utvecklingen och lanseringen av en helt ny tjänst som kombinerar omfattande datainsamling och analys med strategisk hållbarhetsrådgivning. Syftet är att kartlägga fastighetsägares brister och behov för att vägleda mot insatser som kan hjälpa kunderna uppnå EU:s nya regulatoriska hållbarhetskrav.

Tjänsteerbjudandet blir unikt i sitt slag då den strategiska rådgivningen och de konkreta insatserna bygger på Mestros energi- och hållbarhetsdata, samt andra datakällor inom organisationen. Dessutom levereras erbjudandet i nära samarbete med flera gröna partnerbolag.

– Det är 73 månader kvar till 2030; året då många bolag i branschen har sagt att de ska uppnå sina hållbarhetsmål. Samtidigt instiftas nya lagar inom EU som inom kort även kommer att tillämpas i Sverige. Vi ser att förståelsen för de komplexa lagkrav som nu rullas ut är begränsad och med vårt nya gemensamma krafttag vill vi vara den vägledande parten i den gröna transformationen, säger Kristin Berg, vd på Mestro.

Vägledningen och de föreslagna åtgärderna syftar till att rusta kunden inför de många komplexa regulatoriska krav som inom kort kommer att tillämpas inom både EU och Sverige – exempelvis kommer fastigheter inom en viss energiklass inte att få säljas eller hyras ut.

– Vårt mål är att ingen av våra kunder ska ha en fastighet som inte går att sälja eller hyras ut till följd av bristande energiprestanda. Med vår nya satsning på strategisk hållbarhetsrådgivning kommer vi att med befintliga data kunna erbjuda konkreta rekommendationer och insikter som leder till både hållbarhet och lönsamhet, säger Ellen Z. Westerlund, Affärschef på Mestro. ”’Stranded assets’ är ett uttryck jag hoppas aldrig behöver översättas till svenska, fortsätter hon.

I den strategiska rådgivningen ingår bland annat workshops, för att analysera och identifiera kundens behov av hållbarhetsåtgärder och samt en rapport med rekommendationer om gröna samarbetspartners, tjänster och åtgärder med målet att vidareutveckla kundens energi- och hållbarhetsarbete.