Nyheter

Världens mest miljövänliga möbelfabrik finns i Norge

År 2022 färdigställdes Vestres nya möbelfabrik The Plus av Bjarke Ingels Group i Magnor i Norge, nära den svenska gränsen. Nu blir The Plus det första projektet i sitt slag någonsin att erhålla den högsta miljöklassificeringen BREEAM Outstanding.

BREEAM är ett internationellt verktyg för miljöcertifiering av byggnader och en BREEAM Outstanding-byggnad definieras som en internationell innovatör. Teoretiskt sett uppnår mindre än 1% av alla kommersiella byggnader den högsta klassificeringen. I praktiken är det dock ännu färre som lyckas med det. The Plus är den första, och förmodligen den enda, fabriksbyggnaden i världen som uppfyller BREEAM-certifikatets hårda miljökrav och standarder för säkra, hälsofrämjande och sunda fysiska arbetsmiljöer

När The Plus började byggas 2020 fanns det inga industriprojekt i Norden som var i närheten av att uppfylla kraven för BREEAM Outstanding. Vestres ambition var att skapa framtidens fabriksbyggnad – och samtidigt visa branschen att det är ett aktivt val att bestämma hur framtidens gröna och attraktiva industriarbetsplatser ska se ut.

Vestres VD Bjørn Fjellstad hoppas att BREEAM Outstanding-klassificeringen ska inspirera andra:

– Genom det här projektet har vi på Vestre visat att även industriprojekt kan vara globala miljöförebilder och att industrin är en del av lösningen. Vi hoppas kunna inspirera andra att följa efter.

Katharina Bramslev är VD för Grønn Byggallianse, som arbetar för att hållbarhet ska vara det naturliga valet inom bygg-, anläggnings- och fastighetssektorn i Norge. Hon menar att utmärkelsen gör Vestre till en ledstjärna inom byggteknik:

– Att uppnå BREEAM Outstanding är fantastiskt. Jag hoppas att det inspirerar andra att tänka på hur de bygger och använder sina byggnader och deras stora påverkan på klimatet och naturen, säger Bramslev. Genom att uppnå BREEAM Outstanding visar Vestre också konkret att de inte bara pratar om hur de minskar miljöpåverkan, utan också agerar, menar Bramslev och fortsätter:

– Detta visar att Norges ambitioner, kunskap och kompetens för att förverkliga hållbara byggnader är i världsklass. Utmärkelsen är ett stort erkännande för de inblandade parterna.

Idag står bygg- och anläggningssektorn för cirka 37 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. I Norge står den för cirka 15 procent av de norska utsläppen av växthusgaser.

Foto: Einar Aslaksen