Nyheter

Thomas Betong introducerar innovation för renare luft

6 700 människor dör varje år i Sverige på grund av luftföroreningar. Den största källan till föroreningarna är avgaser från biltrafik. Nu introducerar Thomas Betong, en del av Thomas Concrete Group, innovationen NOxOFF som reducerar de farliga kväveföroreningarna. Innovationen används just nu i ett projekt i Stenungsund, där balkongerna redan i tillverkningen har förbehandlats med NOxOFF.

Förbränning av fossila bränslen gör att luften förorenas av kväveoxider. De irriterar luftvägarna och ökar risken för bland annat astmaanfall. Vid långtidsexponering ökar även risken för stroke, cancer och hjärt- och lungsjukdomar.

Nu introducerar vi NOxOFF, som med hjälp av UV-ljus omvandlar kväveoxiderna till ämnen som sköljs bort med regnet.

– NOxOFF är en väl beprövad metod som innehåller titandioxid. När NOxOFF reagerar med UV-ljus omvandlas kväveoxiden till nitrat (salter), vatten och koldioxid. Metoden är ISO-testad och verifierad. NOxOFF kan fås som tillval för till exempel balkonger, loftgångar och sockelelement. På så vis kan våra produkter bidra till renare luft, säger Mats Karlsson, produktchef på Thomas Betong.

I området Hasselbacken i Stenungsund har byggföretaget TM2 och det kommunala bostadsbolaget Stenungsundshem varit med i ett projekt där NOxOFF har applicerats på balkongerna till två nybyggda punkthus.

– Vi blev kontaktade av Thomas Betong och fick frågan om vi ville vara delaktiga. Det känns spännande att vara med och bidra till en bättre miljö, berättar Magnus Rudén, vd på TM2.

– Att som kommunalt bostadsbolag få möjligheten att visa framfötterna är riktigt roligt. Det här projektet på Hasselbacken har en hög innovationshöjd och vi har fokuserat extra mycket på klimataspekten. Tillsammans med satsningen på NOxOFF kommer detta att bli ett projekt vi kan vara stolta över i många år framåt, avslutar Thomas Dahl, projektchef på Stenungsundshem.