Nyheter

Svenska Radonova tillverkar högteknologiskt instrument som ska hjälpa forskare förstå klimatförändringar

Uppsalabolaget Radonova har fått i uppdrag att tillverka ett nytt högkänsligt radoninstrument. Instrumentet ARMON är utvecklat av Barcelonas Tekniska Universitet (UPC) och ska tillverkas på licens. Med instrumentet går det att mäta radongashalten i utomhusluft med stor precision, även när nivåerna är väldigt låga.

Flera av de olika tekniker som hjälper forskare att förstå hur klimatet förändras bygger på användningen av så kallade “spårare”. Radon i luft är ett exempel på spårare. Eftersom radon är en ädelgas fungerar den väldigt bra som spårare och för att exempelvis analysera utsläpp av koldioxid.

Ämnet radon är mest känt för att det vid förhöjda halter i vår inomhusmiljö kan orsaka lungcancer. Radon finns även i vår utomhusmiljö, men då i väldigt låga koncentrationer. Eftersom gasen är inert (inte reagerar kemiskt med andra ämnen) passar den utmärkt som så kallad spårgas för att mäta olika typer av andra föroreningar i atmosfären. För att klara det krävs ett instrument som ARMON som kan mäta mycket låga radonhalter i atmosfären.

Radonovas kompetens används i nytt sammanhang

Radonova har en lång tradition av arbete med radonmätning och är i dag världsledande inom området. Företaget erbjuder en rad olika detektorer, instrument, applikationer och tjänster som kan användas för att mäta radon i olika sammanhang och miljöer.

– I de flesta fall arbetar vi med radonmätning inomhus där skadligt höga radonhalter kan uppstå genom olika slags inläckage. Att vi nu får förtroendet att tillverka ett precisionsinstrument som ARMON för utomhusmätning gör oss mycket stolta. Det känns väldigt värdefullt att få bidra med vår spetskompetens inom radonmätning även i det här sammanhanget. Frågor som rör hållbarhet och klimatförändring ligger högt också på vår dagordning, kommenterar Karl Nilsson, vd på Radonova Laboratories.

Så ska ARMON användas

– Det finns olika typer av nätverk för att mäta radioaktivt utsläpp från kärnkraftverk och från provsprängningar av kärnvapen. Mätning av den radioaktiva radongashalten i atmosfären ger en förståelse för hur växthusgaser sprider sig. Med det blir ARMON ett nytt verktyg i dagens globala uppvärmningsproblematik, säger Radonovas Dag Sedin, senior rådgivare och produktchef på Radonova.

ARMON kommer att användas på nätverket ICOS mätstationer. ICOS betyder “Integrated Carbon Observation System” och är en europeisk forskningsinfrastruktur som syftar till att mäta, övervaka och förstå kolcykeln i jordens atmosfär, mark och hav. Dess huvudsakliga fokus ligger på att undersöka och kvantifiera utbytet av koldioxid (CO2) och andra växthusgaser mellan olika delar av miljön, samt att bedöma koldioxidens roll i klimatförändringarna. ICOS kräver extremt hög kvalitet för att ett instrument ska kunna användas vid mätstationerna.

ARMON möter dessa krav och är godkänt av ICOS. Läs mer om ICOS Sweden på:

https://www.icos-sweden.se/

För mer information om radon och radonmätning besök:

https://radonova.se