Nyheter

Umeå Energi prisas för karriärmöjligheter och hållbarhetsengagemang

Umeå Energi har fått utmärkelsen ”Karriärföretag 2024”, som en av de mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige. I motiveringen beskrivs Umeå Energi som ”ett spännande och meningsfullt företag att vara en del av”.

– Vi är hedrade och känner oss stärkta av motiveringen, där det framkommer att juryn tagit hänsyn till både våra karriärmöjligheter och vårt engagemang för hållbarhet, säger Björn Engelind, HR-chef på Umeå Energi.

För att ha möjlighet att få utnämningen krävs det att arbetsgivaren uppfyller ett antal grundkriterier. Bland annat ska företaget ha minst 250 anställda och det ska fortgå ett löpande rekryteringsarbete.

Specialister inom HR

De kvalificerade arbetsgivarna granskas av en expertpanel bestående av specialister inom HR, kommunikation och sociala medier och de starkaste kandidaterna går sedan vidare till Karriärföretagens jury, som värderar och utser de cirka 100 vinnarna.

– Det stärker oss att vårt hållbarhetsarbete och vårt fokus på innovativa energilösningar blir uppmärksammat. För oss är det viktigt att vara en central spelare i den omställning som just nu pågår i regionen, landet och världen. Det ger oss medarbetare ett tydligt syfte att samlas kring, berättar Björn Engelind.

Stort rekryteringsbehov

Umeå Energi behöver rekrytera cirka 150 medarbetare de kommande tre åren. Detta bland annat mot bakgrund av att bolaget ska vara med och driva regionens energiomställning och bidra till uppsatta klimatmål, utifrån de ägardirektiv som finns. Det kräver ett tillskott av kompetens. En del av rekryteringarna är också tillväxt och delar av den kommer bestå av kompetensväxling och ersättningsrekryteringar.

Även om utmärkelsen inspirerar finns det så klart utmaningar kopplade till dagens arbetsmarknad och mer specifikt rekryteringsbehovet inom tekniska yrkesgrupper, exempelvis ingenjörer.

– Konkurrensen om kompetensen är hård och vi måste hela tiden utveckla oss för att även fortsättningsvis vara eftertraktade. I våra medarbetarundersökningar kan vi se att medarbetarna trivs hos oss, men vi strävar ständigt efter att bli ännu bättre. En sådan här utmärkelse ger oss ett kvitto på att vi rör oss åt rätt håll och är en attraktiv arbetsgivare, säger Björn Engelind.

På bilden: Anders Sjödin, anläggningsutvecklare, Lars Stigedahl, elnätstekniker, och Anna Andersson, kompetensledare
Foto: Malin Grönborg