Nyheter

Världens nordligaste solcellspark förser Isfjord Radio med grön el från mars 2024

Målet är att det arktiska pilotprojektet ska föras vidare till avlägsna samhällen, som hittills varit beroende av fossila bränslen.

– Det ser ut som att snösparvarna är nöjda med vår anläggning, ler Mons Ole Sellevold, projektledare för förnybar energi på Store Norske Spitsbergen Kulkompani.

Store Norske är ägare till radiostationen på Kapp Linné.

Snösvarna har tagit solpanelerna på Isfjord Radio i bruk långt innan stationen har börjat gå på grön el från anläggningen. Uppe från marken kan Svalbards minsta fågel gömma sina bon för fjällräven som alltid är på jakt efter delikatesser som fågelägg.

De som har besökt Isfjord Radio 2023 har sett sex rader med 360 solpaneler växa öster om stationen.

– Genom historien har människors energibehov påverkat naturen och den nya anläggningen syns också tydligt. Men som ägare till Isfjord Radio anser vi att det är helt rätt att satsa på förnybar solenergi, vilket minskar dieselförbrukningen med upp till 60 procent, även om anläggningen inkräktar på den naturliga utsikten, fortsätter Mons Ole.

Store Norskes ambition är att anläggningen vid Isfjord Radio ska fungera som pilot för liknande lösningar för utposter och avlägsna samhällen i både Arktis och Antarktis. Inte bara kommer samhällen att minska sin egen dieselförbrukning avsevärt, den miljötungande transporten av fossila bränslen kommer också att minska drastiskt.

Solceller i mörkret?

Från slutet av oktober till mitten av februari är Svalbard i totalt mörker. Då finns det lite energi att hämta från solsystemet. I gengäld skiner midnattssolen 24 timmar om dygnet från april till augusti, och det omfattande batteripaketet i källaren på Isfjord Radio är fulladdat.

Anläggningen har paneler som vetter både mot himlen i söder, men även mot marken där energin hämtas från solens reflektioner i snön.

– Batteripaketet och termolagret bestående av seriekopplade varmvattentankar jämnar ut svängningar i energiproduktionen, förklarar Mons Ole.

– Men det är omöjligt att leverera 100 procent förnybar energi bara från sol och ljus i ett område som har fyra månaders mörker om året. Vi undersöker därför även möjligheterna för vindkraftverk, men dessa måste ta hänsyn till att det finns ett fågelreservat intill radiostationen.

Dieselförbrukningen på Isfjord Radio har historiskt sett varit strax under 200 000 liter per år. Med solcellsanläggningen i drift, samt olika ENØK-åtgärder, räknar Store Norske med att minska dieselförbrukningen med cirka 60 procent från och med 2024. Målet är att driva anläggningen under hela året nästan uteslutande med förnybar energi, och vi hoppas att lösning för ytterligare 30 procentenheters minskning av dieselförbrukningen är på plats till 2025, avslutar projektledaren.

Sedan starten 1998 har Basecamp Explorer haft hållbar turism som drivkraften bakom all verksamhet, och den nya anläggningen vid Isfjord Radio underbygger målet om ett minimalt fotavtryck i det arktiska klimatet.

KORT OM ENERGIPROJEKTET:

Världens nordligaste solcellspark

Etablerat av Store Norske

Fullskaligt pilotprojekt för förnybar energi i arktiska regioner

360 markmonterade solpaneler + 230 takmonterade paneler

Minskar fossilbränsleförbrukningen med 60 procent 2024

Ambitionen om 90 procent förnybar energi 2025

Batteripaket med 400 kWh lagringskapacitet

Värmeförråd bestående av 12 000 liter varmvatten