Nyheter

BB/förlossningsbyggnaden på S:t Görans sjukhus certifierad med Miljöbyggnad Guld

BB/förlossningsbyggnaden vid S:t Görans sjukhusområde har certifierats med Miljöbyggnad Guld. Det glädjande beskedet kom den 17 november från Sweden Green Building Council, som är certifieringsorgan för Miljöbyggnad.

Byggnaden fick redan 2019 en preliminär certifiering med Miljöbyggnad Guld. Efter några år i drift och genomförd verifieringsprocess är det nu klart att byggnaden fortsatt lever upp till de höga kraven och slutligt certifieras med Miljöbyggnad Guld.

– Vi är väldigt stolta och glada över att byggnaden lever upp till de högt ställda kraven och behåller certifieringen Miljöbyggnad Guld. Det här är ett resultat av det goda samarbetet som har varit mellan förvaltare, projektledare, specialister, miljöbyggsamordnare och S:t Görans sjukhus. Det visar verkligen på vikten att jobba tillsammans. För oss är certifieringen en kvalitetsstämpel och även ett stöd för den fortsatta utvecklingen och driften av byggnaden, säger projektområdes- och tf. förvaltningsområdeschef Hulda Wickbom.

Förlossningskliniken, som invigdes 31 mars 2023, har för närvarande en kapacitet för cirka 2 000 förlossningar per år och kan framöver vara uppe i 4 000 förlossningar, enligt uppdrag från regionen. Kliniken erbjuder bland annat specialistmödravård, förlossningsrum, eftervårdsrum och okomplicerad neonatalvård.

Förutom Förlossningskliniken finns även följande mottagningar och avdelningar i byggnaden: Fysiologiska kliniken, Endoskopi, Patienttjänst, Mammografi och Röntgens rondrum, Akutmottagningen, ambulanshall, omklädningsrum för personalen och administrativa enheter.

Locums arbete med Miljöbyggnad

Vi har i dagsläget tio projekt med målet att uppnå Miljöbyggnad Guld eller Silver. Fem av dessa projekt har blivit verifierat certifierade enligt Miljöbyggnad, vilket bara kan eftersträvas i byggprojekt där det finns en mycket ambitiös och uttalad miljöprofil. Kraven som ställs för att nå betygsnivån guld är mycket höga och det krävs ett gediget samarbete mellan projektörer, specialister, entreprenörer och vårdens verksamheter då vårdbyggnader är komplexa fastigheter som innebär svåra utmaningar inom flera områden.

– Det är mycket glädjande och positivt att vi nu tar ytterligare ett steg i att minimera den negativa påverkan på miljö och hälsa. Vårt uppdrag är att utveckla, bygga och förvalta komplexa fastigheter till dagens och morgondagens invånare. Att vi nu har fått en guldcertifiering för ytterligare en av våra byggnationer är ett kvitto på vår satsning på långsiktigt hållbara vårdfastigheter, säger vd Victoria Hörnedal.

Om Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem för hållbara byggnader, som innebär att byggnadens prestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.

Miljöbyggnad innefattar femton indikatorer inom områdena inomhusmiljö, energianvändning och byggnadsmaterial. Kontrollen av indikatorerna säkerställer att byggnaden är både bra för miljön och bra för människor att vistas i. Några år efter den första preliminära certifieringen genomförs en uppföljande kontroll för att säkerställa att det blev som det var tänkt och att uppsatta gränsvärden fortfarande hålls.

Läs mer om Miljöbyggnad >>

Byggnader som är slutgiltigt certifierade

S:t Görans sjukhus: ny byggnad 20 – Guld 2023

S:t Görans sjukhus: ny byggnad 45 – Silver 2022

Danderyds sjukhus: ny byggnad 52 – Guld 2022

Södersjukhuset: ny byggnad 74 – Silver 2021

Södertälje sjukhus: ny byggnad 19/20 – Guld 2020

Byggnader som är preliminärt certifierade

Danderyd sjukhus: byggnad 61, ny byggnad – Silver 2022

Huddinge sjukhus: Chopin, ny byggnad – Guld 2019

Södersjukhuset: byggnad 70, ny byggnad – Guld 2018

Södersjukhuset: byggnad 72, ny byggnad – Guld 2018

Sollentuna sjukhus: Ombyggnad av vårdavdelningar, specialistcentra och entré – Silver 2017