Nyheter

Nytt samarbete: Zpark Energy Systems och 2030-Sekretariatet

Zpark Energy Systems, en ledande aktör inom laddinfrastruktur och energisystem, blir ny samarbetspartner till 2030-Sekretariatet för att gemensamt driva omställningen till fossilfria transporter, och nå klimatmålet för transportsektorn till 2030.

2030-Sekretariatet arbetar för att minska utsläppen från inrikes transporter och därmed bidra till att Sverige når sitt nationella klimatmål för transportsektorn samt åtaganden gentemot EU till 2030. 2030-måluppfyllelsen lägger även grunden för de långsiktiga klimatmålen; nettonoll nationellt 2045 och på EU-nivå 2050.

– Elektrifiering är en nyckel i övergången till fossilfria transporter, men för att lyckas krävs åtgärder inom tre B:n – Bilen, Bränslet, Beteendet. Zpark Energy Systems har en oslagbar utgångspunkt att arbeta med alla tre B:n och därmed lägga en värdefull grund för att accelerera övergången till hållbar mobilitet. Vi ser mycket fram emot vårt samarbete och vad vi kan åstadkomma tillsammans, säger Maria Stenström, ansvarig för beteende- och mobilitetsfrågor vid 2030-Sekretariatet.

Som partner i 2030-Sekretariatet står man bakom Sveriges klimatåtaganden och bidrar aktivt till omställningen – både inom egen verksamhet och till omställningen i stort. Med sin expertis inom avancerad energiteknik och hållbara energilösningar arbetar Zpark Energy Systems för att öka medvetenheten och påskynda implementeringen av hållbara energilösningar på marknaden.

– Vi är glada över att inleda detta samarbete med 2030-Sekretariatet. Som en föregångare inom utveckling och försäljning av energisystem och laddinfrastruktur är det viktigt för oss att aktivt bidra till en mer hållbar framtid. Tillsammans med 2030-Sekretariatet tror vi att våra innovationer och teknologier kommer att spela en central roll i att skapa positiv förändring och bidra till att uppnå klimatmålet för transportsektorn till 2030, säger Andreas Lundqvist Head of Sales på Zpark Energy Systems.

Tillsammans med partnernätverket föreslår 2030-Sekretariatet konkreta åtgärder för en effektiv omställning av transportsektorn som sker kostnadseffektivt, gynnar svenska företag, svensk konkurrenskraft, gagnar hela landet, ger positiva sidoeffekter och inspirerar omvärlden. Med Zpark Energy Systems som partner finns goda förutsättningar att skapa en starkare allians och påskynda övergången till hållbar mobilitet.

Om Zpark Energy Systems
Zpark Energy Systems accelererar den gröna omställningen genom innovativa och integrerade lösningar för energisystem och laddinfrastruktur. Med modulära system- och tekniklösningar förenklar Zpark samhällets omställning tillsammans med partners och kunder. Helhetsperspektivet kopplat till framtidens laddinfrastruktur och energisystem är företagets centrala hjärtefråga för att möjliggöra en långsiktigt genomförbar och hållbar elektrifiering av samhället. Läs mer om Zpark Energy Systems här.

Om 2030-Sekretariatet
2030-Sekretariatet är Sveriges nationella sekretariat för att nå transportsektorns klimatmål, 70% minskade utsläpp till år 2030 jämfört med år 2010. Med över 70 partners föreslår vi konkreta åtgärder inom Bilen, Bränslet och Beteendet och utvärderar kontinuerligt arbetet med över 40 indikatorer. 2030-Sekretariatet drivs utan vinstintresse och läggs ner när målet är uppnått. Läs mer om 2030-sekretariatet här.