Nyheter

Så minskar Sverige utsläppen i enlighet med EU:s klimatmål utan att försaka tillväxten

Företagarnas rapport ”Hur Sverige uppnår sina internationella klimatmål” (2023) visar hur Sverige med rätt förutsättningar kan bidra till att minska utsläppen både inom och utom landets gränser samtidigt som vi stärker tillväxten och uppfyller de åtaganden som vi förbundit oss till inom Europasamarbetet.

Men det kommer bara gå om näringslivet är med på banan. EU har tagit en tydlig kurs mot ett klimatneutralt Europa 2050: flera lagförslag har presenterats, klubbats och börjar nu implementeras för att medlemsländerna ska minska utsläppen och på sikt nå nettonollutsläpp.

I samband med det gav regeringen uppdrag till John Hassler att utreda hur den svenska klimatpolitiken bör utvecklas, och därefter har Tidöpartierna presenterat en överenskommelse om gemensamma principer för klimatpolitiken inför framtagandet av en klimathandlingsplan.

– Nu krävs ett skifte i svensk klimatpolitik. Det är företagen som till största delen kommer att genomföra förändringarna för att minska utsläppen, då måste klimatpolitiken utformas för ett fortsatt konkurrenskraftigt näringsliv. Det behövs såväl kostnadseffektiva styrmedel som fungerande samhällsinfrastruktur och ett bra företagsklimat. Så får vi lönsamma företag och lönsamma företag är hållbara företag som har råd att genomföra den omställningen som krävs, säger Jennie Albinsson, expert på miljö och klimat, Företagarna.

I Hasslers utredning går det att konstatera att den svenska konkurrenskraften fungerar som en grundpelare i omställningen och att det är genom en klimatpolitik utan stora samhälleliga kostnader som vi kan bli ett föregångsland. I rapporten konstateras det att Företagarna ställer sig positiva till ansatsen och uppskattar flesta av de konkreta förslag som presenteras. Sedan finns det viss utvecklingspotential där vissa av förslagen är ineffektiva och rent motarbetande mot målet att få största möjliga effekt för såväl klimatet som samhällsekonomin.

– Företagarna är övertygade om att Sverige med rätt förutsättningar kan Sverige bidra till att minska utsläppen både inom och utom landets gränser samtidigt som vi stärker tillväxten och uppfyller de åtaganden som vi förbundit oss till inom Europasamarbetet. Men då är det dags att politiker vågar sätta ned foten vid populistiska och symboliska förslag, och omsätter i praktiken de förslag som faktiskt sänker utsläppen och samtidigt bidrar till ett rikt och konkurrenskraftigt näringsliv, avslutar Jennie Albinsson.

Läs hela rapporten på foretagarna.se

Foto: Hans