Nyheter

Svenska Resebranschföreningen: ”Osmarta klimatförslag drabbar flyget!”

Ofta hörs det i klimatdebatten att flyget är den största miljöboven. Detta är fel och leder till många ogenomtänkta förslag som drabbar flyget skriver Svenska Resebranschföreningen SRF i en debattartikel i Altinget.

I artikeln pekas det att bilden av flygets klimatpåverkan ofta är onyanserad och negativ. Detta leder till att allmänheten har en uppfattning om att flyget släpper ut väsentligt mer koldioxid än vad som är fallet.

– När allmänheten får frågan om hur stor del av de globala utsläppen flyget står för har drygt 70 procent uppfattningen att flygets utsläpp ligger väsentligt högre än hur det ser ut i verkligheten. Detta är olyckligt då flyget står för bara ca 3,5 procent av människans klimatpåverkan medan man i debatten får intrycket att det är mångdubbelt högre än så, säger Didrik von Seth, generalsekreterare för SRF.

Förslag har kommit om höjda flygskatter, förbud för flyg på avstånd mindre än tre timmar med tåg och stopp för investeringar i flygets infrastruktur.

– Flygskatten är direkt kontraproduktiv då den inte tar hänsyn till hur mycket eller vilken typ av flygbränsle som används. Teoretiskt kommer el-flyget att beskattas lika mycket som flyg som går på fotogen. I stället bör Sverige satsa på att producera biojetbränsle för att därigenom minska utsläppen. Visserligen har fenomenet med flygskam klingat av men att skuldbelägga svenskar som vill ut och resa i världen tror jag inte direkt kommer att lösa den globala klimatkrisen. Vi borde tvärtom bejaka resandet med sina omvittnade positiva effekter för ekonomi, kulturutbyte och människors oberoende, avslutar Didrik von Seth.

Se debattartikel i Alltinget:

HÄR