Nyheter

Banbrytande initiativ för att främja återbruk av kontorsmöbler

AZ Design, en pionjär inom hållbar kontorsinredning, lanserar ett banbrytande initiativ för att främja återbruk av kontorsmöbler. Detta initiativ kombinerar hållbarhet med högklassig design, vilket visar att återbrukade material kan skapa lika estetiskt tilltalande och funktionella arbetsplatser som nya produkter.

Andreas Zwahlen, VD för AZ Design, framhäver företagets engagemang i miljöarbetet.

– I Sverige är återbruk och avfallshantering centrala delar i miljöstrategin. Med tanke på att svenska hushåll slängde 4,6 miljoner ton avfall 2020, varav endast en liten del klassificerades som farligt, är det viktigt att vi ser till helheten i våra konsumtionsvanor. Genom att återbruka kontorsmöbler, bidrar vi till att minska avfallsmängden och främjar en hållbar design som står sig över tid.

Statistik

AZ Design hjälper företag att spara upp till 85% på kostnaderna jämfört med köp av nya möbler, samtidigt som det minskar miljöpåverkan betydligt.

Återbruk av en Kontorsstol HÅG Capisco sparar upp till 93 kg CO2.

EU och Sverige använder en ”avfallstrappa” som prioriterar avfallsförebyggande, och företag som AZ Design är i frontlinjen för denna strategi.

Företaget är inte bara en förespråkare för miljön utan också för innovation inom design. Genom tapetsering och omlackering av befintliga möbler, skapar AZ Design moderna och hållbara arbetsplatser som är både kostnadseffektiva och estetiskt tilltalande.

– Folk tror ofta att återbruk innebär en kompromiss i designkvaliteten, men det är faktiskt tvärtom, säger Andreas.

Som fortsätter:

– Våra alternativ är oftast alltid lika moderna och nytänkande som nyproducerade möbler, vilket visar att hållbarhet och estetik kan gå hand i hand.

Med ett starkt nätverk av samarbetspartners kan AZ Design erbjuda omfattande logistik- och leveranstjänster över hela Sverige. Företagets tjänster omfattar allt från enstaka designmöbler till storskaliga projekt med hundratals kontorsstolar, alltid med fokus på hållbarhet och kvalitet.