Nyheter

RenCon och Optimera levererar till Nordnorges största vägprojekt

RenCon har ingått ett mycket omfattande avtal med Skanska om leverans av armeringstillbehör och förbrukningsmaterial till Nordnorges största transportprojekt, OPS Hålogalandsvegen.

– Vi är stolta över att samarbeta med Skanska som är världsledande inom den här typen av OPS-projekt. Med detta mycket stora kontrakt tar RenCon definitivt ett steg längre, och visar att vi är en attraktiv partner även på de allra största och mest omfattande byggprojekten i Norge. Med hela Optimeras organisation i ryggen kommer vi att leverera hållbar, effektiv logistik och leverera alla armeringstillbehör, timmer och andra förbrukningsvaror under de 5,5 år som vägutvecklingen kommer att pågå, säger direktör för RenCon, Jarle Kristiansen.

RenCon är en helägd och integrerad del av Norges största byggmaterialaktör Optimera, och en ledande leverantör av förbrukningsvaror och uthyrning av formprodukter till betongentreprenörer.

Leveransen är ett samarbete mellan Montér Harstad lokalt och RenCons avdelning i Trondheim. Alla varor till RenCon finns nu tillgängliga för alla entreprenörer i Nordnorge på Montérs lager i Harstad.

Höga klimatambitioner med BREEAM-certifiering – unik i sin storlek

Byggnationen av OPS Hålogalandsvegen är en del av transportförbindelsen mellan Lofoten, Vesterålen, Harstad/Narvik flygplats och E6. Totalt består den av mer än 80 kilometer ny väg, inklusive sju tunnlar och 22 broar. Skanska kommer även att ansvara för underhållet av vägen i 15 år efter färdigställande. Byggkontraktet har ett värde av 11,4 miljarder NOK ex. MOMS.

– Vi är mycket nöjda med det avtal vi har ingått med Optimera. Vår erfarenhet är att de uppfyller våra krav och levererar det vi efterfrågar. Utifrån detta, samt genom att erbjuda en kombinerad leverans av timmer och förbrukningsvaror, bestämde vi oss för att detta var den bästa lösningen för vårt projekt. Inte minst står vår bransch inför utmanande tider och det är viktigt för oss att använda leverantörer med god erfarenhet och kompetens, högkvalitativa produktleveranser och bra logistik. Det tror jag att vi får från Optimera och RenCon, säger projektledare för konstruktioner på Skanska, Roy-Krister Gangsø.

Projektet E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt upphandlades som ett offentlig-privat partnerskap (OPS). Både beställaren Statens Vegvesen och Skanska har satt upp höga klimat- och miljöambitioner för byggandet av OPS Hålogalandsvegen. Projektet ska fungera som en pilot för att testa åtgärder för en mer klimatsmart och mindre miljötungande vägutveckling.

Avdelningschef Knut Schawland har tillsammans med säljaren Robin Rathe på RenCon Trondheim ansvarat för förhandlingarna.

– Både när det gäller nollutsläppstransporter, men även tredjepartslogistik, miljörapportering, dokumentation och produkt är Optimera och RenCon idag ledande inom den norska byggmaterialindustrin. Vi har även lång erfarenhet av att leverera till BREEAM-projekt, och är glada att kunna bidra till att pilotprojektet lyckas med sina klimat- och miljöambitioner, säger Schawland.

Samtidigt som Skanska är huvudentreprenör på projektet, som beräknas vara klart sent 2028, kommer Hæhre Entreprenør också att bygga vägen och tunneln i en underentreprenad på delar av den.

På bilden från vänster: Robin Rathe, säljare RenCon Trondheim, Roy-Krister Gangsø, projektledare för konstruktioner, Skanska och Knut Schawland, avdelningschef RenCon Trondheim